Herb szkoły

Dzień: 15 marca, 2021

Sławna Liczba pi

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs „Sławna Liczba pi”. Celem konkursu jest: pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów, zachęcenie uczniów do poszukiwania wiedzy w różnych źródłach, wykonywania konstrukcji geometrycznych, wnioskowania i uzasadniania wniosków

Czytaj więcej…