Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Sławna Liczba pi

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs „Sławna Liczba pi”.

Celem konkursu jest:

  • pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów,
  • zachęcenie uczniów do poszukiwania wiedzy w różnych źródłach, wykonywania konstrukcji geometrycznych, wnioskowania i uzasadniania wniosków wyciągniętych ze swojej pracy badawczej.

Konkurs polega na rozwiązaniu przynajmniej jednego z zadań i przysłaniu skanu lub czytelnego zdjęcia rozwiązania na adres: konkurs@math.uwb.edu.pl

Przy ocenie brana będzie pod uwagę poprawność merytoryczna rozwiązań zadań, staranność konstrukcji oraz uzasadnienie wniosków.

Termin nadsyłania prac: 03 kwietnia 2021 roku.

Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU