Herb szkoły

Dzień: 11 sierpnia, 2021

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Informujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, przy ul. Powstańców Śląskich 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał w sesji wiosennej wyłącznie jednego egzaminu

Czytaj więcej…