Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Informujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał w sesji wiosennej wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej oraz absolwent, który jednocześnie złożył oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

W związku z rygorem sanitarnym wszystkich absolwentów prosimy o przybycie na egzamin 30 minut wcześniej.

Nie zapomnijcie o dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły oraz o zasłanianiu nosa i ust przebywając na terenie szkoły.