Herb szkoły

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Informujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał w sesji wiosennej wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej oraz absolwent, który jednocześnie złożył oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

W związku z rygorem sanitarnym wszystkich absolwentów prosimy o przybycie na egzamin 30 minut wcześniej.

Nie zapomnijcie o dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły oraz o zasłanianiu nosa i ust przebywając na terenie szkoły.