Herb szkoły

Czy architektura regionalna ma przyszłość? Dzień Otwartych Domów Przysłupowych. Odcinek 6 i ostatni w tym sezonie.

W każdym regionie świata, Europy jak i również Polski jest coś, co go wyróżnia spośród innych. Tym czymś jest drewniana architektura ludowa. W naszym regionie mamy domy przysłupowe. Tu na Łużycach doszło do połączenia dwóch technik budowlanych. Słowiańskie parterowe budynki zrębowe zostały nadbudowane piętrem konstrukcji ryglowej, wypełnionej szachulcem, czyli słomą i gliną. Ta technika przybyła z terenów Europy Zachodniej (Frankonii). W okresie powojennym po polskiej stronie nie został wybudowany żaden nowy dom przysłupowy.

Od kilku lat oferta budowlana regionu poszerzona została o budownictwo regionalne. Stowarzyszenie Dom Kołodzieja wspólnie z niemieckim Fachring Umgebindehaus przeprowadziło projekt pod nazwą „Architektura regionalna krainy domów przysłupowych”. Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław przeprowadziło międzynarodowy konkurs architektoniczny na nowy dom przysłupowy. Cztery z nich zostały wykonane na gotowo i są udostępniane za 1 zł każdemu, kto chce się wybudować. Kilka z tych projektów już powstało. Niezależnie od tej oferty inwestorzy sami zlecają opracowanie indywidualnych opracowań. Dzięki temu w naszym krajobrazie jest coraz więcej budynków nawiązujących do rodzimej architektury. Domy te odpowiadają dzisiejszym wymaganym normom, standardom i modzie.
Nowe domy przysłupowe nie oddadzą klimatu starych domów, ale z całą pewnością wpłyną na zachowanie ładu kulturowego w przestrzeni, na czym powinno nam wszystkim zależeć.

Zofia Gotthardt, klasa II F