Herb szkoły

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Miasta Zgorzelec

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2022 we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Zgorzelca zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dot. różnych problemów społecznych.

Udział w badaniach uczniów, rodziców i nauczycieli pomoże zobrazować zakres problemów dot. używania alkoholu, narkotyków oraz przemocy na terenie miasta Zgorzelca. Zachęcamy do udziału w badaniu.

Ankieta dla uczniów https://www.interankiety.pl/i/VLBGXMzN

Ankieta dla nauczycieli https://www.interankiety.pl/i/5vQxVk37

Ankieta dla rodziców https://www.interankiety.pl/i/goQvVkx0

Badanie zlecono Centrum Działań Profilaktycznych – Grzegorz Kucharczyk , Dawid Droździkowski s.c. z siedzibą w Wieliczce ul. Kościuszki 39A.

W ramach prowadzonych badań ankietowych zostaną również przeprowadzone warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Programu promocji zdrowia psychicznego” oraz „Programu dla przyszłych i obecnych kierowców”