Herb szkoły

Ostateczna deklaracja maturalna

Drodzy Maturzyści !

Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. oraz zmienili swoje plany egzaminacyjne, mogą je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.

Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

Ze względów organizacyjnych oraz zbliżających się ferii, które rozpoczynają się 31 stycznia, dobrze to zrobić jeszcze w styczniu.

NIE WYPEŁNIAMY nowej deklaracji, bo poprawki będą nanoszone na deklaracji wstępnej.

Jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, to nic nie musi już składać, a deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2022 r.

Zmiany w deklaracjach dokonywane będą klasowo na zajęciach zorganizowanych – będzie możliwość zadawania pytań i udzielania pomocy, tym którzy mają wątpliwości.

W przypadku uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych, zapraszamy indywidualnie do sekretariatu uczniowskiego.