Herb szkoły

KOLEJNA UCZELNIA WYŻSZA WSPÓŁPRACUJE Z NASZĄ SZKOŁĄ!

W ramach projektu ?Nauka i technologia dla żywności? Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu realizuje innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania z zakresu nauk przyrodniczych.

Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach z biologii, chemii i fizyki oraz będą uczestniczyć w  laboratoryjnych warsztatach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykształcenie umiejętności powiązania wiedzy z różnych przedmiotów, uświadomienie znaczenia nauk przyrodniczych w różnorodnych obszarach życia oraz nabycie umiejętności stosowania i wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce  będą kluczowymi elementami w przygotowania uczniów do radzenia sobie na egzaminie zewnętrznym, a także nauczą ich umiejętnego planowania własnego rozwoju i samokształcenia.

Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania ?Nauka i technologia dla żywności? jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne uczniów. Wskazuje szerokie możliwości praktycznego wykorzystywania przedmiotów przyrodniczych. Realizacja programu przyniesie satysfakcję uczniom oraz podniesie poziom ich wiedzy i kluczowych umiejętności.

 

WYBRANE PROJEKTY LICEUM ?

ukończone i w trakcie realizacji

 

 I. ?Zrozumieć historię ? kształtować przyszłość?

?        Opracowanie przez polskich i niemieckich historyków materiałów do nauczania historii poświęconych wybranym aspektom stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949.

?        Udział uczniów i świadków historii ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego w warsztatach historycznych.

?        Opracowanie i redakcja polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (nauczyciele Liceum im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu).

II. InterKulturManagement. Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach

W LO im. Braci Śniadeckich została utworzona firma uczniowska o profilu zarządzanie kulturą, w ramach której młodzież podczas systematycznych warsztatów prowadzonych przez fachowców zewnętrznych zdobywa kwalifikacje menadżerskie na rzecz promocji kultury regionu, organizuje koncerty promujące miasto i region w Zgorzelcu i powiecie zgorzeleckim oraz w innych miastach regionu saksońsko-dolnośląskiego pogranicza.

III. ?Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia-Dolny Śląsk w latach 1945-1989?

Utworzono tzw. ?Laboratoria historyczne? ? w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich uczniowie pod opieką nauczycieli historii i naukowców badali historię Zgorzelca w latach 1945-1989. Dzięki mozolnej, ale efektywnej pracy, możliwe było opracowanie książki Dom nad Nysą. Zgorzelec-Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń wydanej w grudniu 2012 r. oraz przygotowanie wystawy objazdowej Miasto i jego obywatele. Görlitz – Zgorzelec 1945 ?1989. Wystawa ta po jej otwarciu i prezentacji w Berlinie w listopadzie 2012 r., następnie w Zgorzelcu w grudniu 2012 r. była w Dreźnie i Chemnitz, w parlamencie Europejskim w Brukseli, Szczecinie, Jagniątkowie, Wrocławiu i Warszawie.

IV. Cykliczne projekty od 2008r. ze Stowarzyszeniem byłych więźniów obozów koncentracyjnych w Zgorzelcu oraz Stowarzyszeniem Bildungswerk w Niemczech

Od 2008 r. cykliczne wyjazdy wspólnie z młodzieżą niemiecką do obozu w Oświęcimiu/Brzezince.

2011-2014 ? wspólne wyjazdy z młodzieżą niemiecką do obozu w Ravensbrück w Niemczech.

Oficjalny patronat nad POMNIKIEM OFIAR OBOZÓW HITLEROWSKICH na cmentarzu w Zgorzelcu.

 

V. Fundacja Adenauera w Wendgraben k/ Magdeburga Niemcy

 

Od 2011 r. sympozja historyczne w Wendgraben oraz warsztaty historyczne i wykłady z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Razem z uczniami niemieckimi uczniowie liceum zwiedzali Magdeburg i Berlin. We wrześniu 2014 kolejny wyjazd grupy młodzieży

 

VI. Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V.

1. Saksońsko-Polski Dzień Młodzieży w Dreźnie – Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Próba generalna Filharmoników Berlińskich i Drezdeńskich (wyjazd 20 września 2014).

3. Muzyka uczy latać.

4. Koncerty ? Stalag VII.

 

VII. Wymiana międzynarodowa młodzieży Gelsenkirchen-Niemcy 

Coroczne wyjazdy i wymiana uczniów (kolejny wyjazd ? październik 2014 r.).

 

VIII. Projekt z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu “Dołącz do grona najlepszych”

Opis projektu:

– warsztaty,

– koła zainteresowań,

– zajęcia wyrównawcze,

– zakup pomocy dydaktycznych.

 

IX.   “Fizyka jest ciekawa” 

Opis projektu:

Celem projektu ?Fizyka jest ciekawa? jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących . Jego realizację umożliwiło wykorzystanie nowatorskiej formy edukacyjnej. W projekcie tym, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyło ponad 5 tysięcy uczniów z trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Dzięki wspólnej pracy młodzież ma okazję odkryć nowe, przyjazne oblicze fizyki i przekonać się, że fizyka to naprawdę fascynująca przygoda.

W ramach projektu ?Fizyka jest ciekawa? nasza szkoła otrzymała zestaw 5 laptopów, drukarkę oraz 20 kompletów pomocy dydaktycznych typu SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka ). Zestawy te mają ułatwić przeprowadzanie doświadczeń z fizyki realizowanych w ramach zajęć szkolnych. Każde urządzenie wykorzystywać można do innego rodzaju badań, przez co lekcje fizyki stają się dla uczniów bardziej atrakcyjne. Wartość otrzymanych pomocy dydaktycznych przekracza 90 000 zł.

IX. Chemia u Śniadeckich

Odbiorcami bezpośrednimi zadania byli uczniowie gimnazjów powiatu zgorzeleckiego, zarówno kandydaci do klasy przyrodniczej naszego liceum, jak uczniowie zainteresowani chemią i chętni do udziału w konkursie dla licealistów ?Młody chemik eksperymentuje? na Politechnice Wrocławskiej.

Główne cele projektu:

?        rozwijanie zainteresowania chemią wśród gimnazjalistów i licealistów,

?        zapoznanie z podstawową techniką laboratoryjną,

?        wykonywanie właściwych obliczeń chemicznych,

?        przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

?        projektowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego,

?        przygotowanie do udziału w innych projektach i konkursach,?        przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rozumienia zachodzących procesów w ramach przeprowadzanych eksperymentów, zapisu reakcji chemicznych,

?        podejmowania właściwych samodzielnych decyzji w przyszłości.

 

X.   ?Bliżej sztuki?

Opis projektu:

Projekt ?Bliżej sztuki? adresowany jest przede wszystkim dla wąskiej grupy uczniów zainteresowanych malarstwem, uzdolnionych plastycznie, chcących poszerzyć swe wiadomości z historii sztuki. Autorski pomysł wyjazdów do Muzeum Narodowego zawiera lekcje muzealne dotyczące m.in. baroku, klasycyzmu, impresjonizmu, ekspresjonizmu, secesji oraz warsztaty z akwareli czy pasteli. Zajęcia prowadzone są przez pracowników muzeum. Uczniowie uczestniczyli w projekcjach trzech filmów w kinie Nowe Horyzonty Wystawa na Ekranie ? Manet, Munch, Vermeer, które okazały się doskonałym dopełnieniem niebanalnej edukacji muzealnej.

XI. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt o wieloletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w seansach filmowych i mają możliwość poznać ambitne, niekomercyjne kino, wysłuchać multimedialnych prelekcji oraz podyskutować. Edycja poświęcone są językowi filmu, szerokiej problematyce obyczajowej, społecznej i politycznej (ekstremizmy polityczne, rodzicielstwo młodocianych, problem wykluczenia społecznego, różnorodne dylematy etyczne i moralne).                               

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pozwalają na realizację różnych elementów podstawy programowej. Uzyskały patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty. Popierają je również uznani reżyserzy i aktorzy: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Jerzy Stuhr.