Herb szkoły

OBCHODY DNIA PATRONA I PASOWANIE PIERWSZAKÓW

Obchody Dnia Patrona szkoły na dobre wpisały się do szkolnego kalendarza.

Te swoiste imieniny naszej placówki obchodzone są bardzo radośnie. Święto ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia patronów i przypominać o wartościach przez nich wyznawanych.

Święto Patrona połączone jest zawsze z otrzęsinami pierwszoklasistów.

30 września w murach naszej szkoły uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, zebrali się, by oficjalnie przyjąć pierwszoklasistów do społeczności szkolnej i wspólnie uczcić pamięć Braci Śniadeckich. Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru klasie, która osiągnęła w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen.

Uczniowie odpowiedzialni za część artystyczną wspaniale zaprezentowali Śniadeckich. Na program artystyczny złożyła się refleksyjna piosenka oraz film Jędrzej i Jan.