Herb szkoły

Konkurs Papieski w czasie kwarantanny

Trwa XVI Ogólnopolski Konkurs Papieski poświęcony osobie i nauczaniu św. Jana Pawła II, zorganizowany przez krakowski Instytut Tertio Millennio, którego tegoroczne hasło brzmiało: „Życie i wolność – dar i zadanie”.

Już po raz 16-ty przystąpiłam do udziału w tym konkursie. Moim celem było zainteresowanie kolejnego pokolenia młodych ludzi przesłaniem, jakie do młodzieży kierował Ojciec Święty –  i pozwolić im zagłębić się w jego nauczanie. Wzięcie udziału było dla nich bodźcem do poznania osoby Jana Pawła II, a przede wszystkim jego nauki i orędzia jakie nam pozostawił. W tym roku, uczniowie zostali zaproszeni do spojrzenia na swoje życie jako na dar i zadanie powołując się na słowa Jana Pawła II „ Jest zatem konieczne, aby człowiek uznał swoją pierwotną i niezaprzeczalną kondycję stworzenia, które otrzymuje od Boga istnienie i życie jako dar i zadanie: tylko akceptując tę przyrodzoną zależność swego bytu, człowiek może realizować w pełni swoje życie i wolność, a zarazem szanować dogłębnie życie i wolność każdej innej osoby.” –  mogli spojrzeć na swoje życie jako na pewną powinność, którą jesteśmy winni Bogu i społeczeństwu i otworzyć się na drugiego człowieka, na świat. Dla nich te słowa Jana Pawła II stają w kontrze, do tego co promuje dzisiejszy świat. W czasach gdy ważne są własne interesy, pragnienia i potrzeby, zaskakująca i trudna jest zachęta do dawania siebie innym oraz ciągłej pracy nad sobą. Myślę, że jest to dość ważne dla młodego człowieka i stoi w kontrze do tego, co przedstawia mu współczesny świat: gonitwę i ciągłe spełnianie swoich pragnień. Szczególnie w tym czasie patrząc na życie Karola Wojtyły, mogli zauważyć jak pięknie wypełniał zadanie powierzone mu od Boga, stając się darem dla wszystkich ludzi.

Konkurs składa się z czterech etapów:

I etap konkursu trwał do 22 marca – w jego ramach należało rozwiązać on-line quiz złożony z dwudziestu losowo wybranych pytań na temat Karola Wojtyły. Osoby, które udzieliły min. 51% poprawnych odpowiedzi, zakwalifikowały się do etapu II, podczas którego 30 marca musiały w tym samym czasie rozwiązać on-line test wielokrotnego wyboru.

W III etapie, który trwał od 3-24 .04 – około 15 osób z największą liczbą punktów z każdego regionu (szkoły naszej diecezji należą do regionu wrocławsko-opolskiego), musiały napisać esej na jeden wybrany przez siebie temat, podany przez organizatora.

W konkursie wzięło udział 67 moich licealistów, z których 9 zakwalifikowało się do III etapu. Temat wydarzenia nawiązywał do obchodzonej w tym roku 100.rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, angażując się  chcieliśmy w ten sposób włączyć się do wielkiej ogólnopolskiej akcja „Dar na Stulecie”, której pomysłodawcą jest o. Maciej Zięba, który założył  w 1995 r.  Instytut Tertio Millennio.

Najtrudniejszym etapem tegorocznego konkursu było dla mnie udzielanie pomocy uczniom w trakcie pisania esejów. Był to bowiem czas kwarantanny. Komunikowanie się było bardzo utrudnione. Spędzaliśmy całe godziny na rozmowach telefonicznych, pisaniu maili i przesyłaniu poprawianych stron. Ale było warto! Do ścisłego finału czyli IV etapu, zostali zaproszeni autorzy najlepszych prac, którzy 20 czerwca przed specjalną komisją będą bronić napisanej pracy – wśród najlepszych 6 uczestników zakwalifikowało  się 4 przygotowywanych przeze mnie uczniów.

Nagrodą główną dla 9 zwycięzców  Konkursu jest wspólny wyjazd do Rzymu.

Dlaczego od 16 lat biorę udział w tym konkursie? – bo stwarza on według mnie możliwość skonfrontowania własnych przekonań,  daje możliwość rozpoczęcia studiów nad myślą Jana Pawła II oraz budowany jest żywy pomnik dla Papieża Polaka. Ale to co dla mnie jest najcenniejsze, to więź jaka rodzi się zawsze między uczniem a katechetą. W moim przypadku przetrwała całe lata, i dziś pierwszy mój laureat – dziś już ksiądz Wojtek Buźniak, jako pierwszy gratuluje sukcesu.

Z całego serca zachęcam wszystkich katechetów do udziału w następnych edycjach Konkursu.

Katarzyna Przytulska