Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Konsultacje dla uczniów klas I i II

Od 1 czerwca uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez uczących nauczycieli. Formy konsultacji ustala nauczyciel z zainteresowanym uczniem.

W związku z kontynuowaniem bieżącej nauki online w poszczególnych klasach oraz ograniczoną ilością gabinetów, chętni uczniowie zgłaszają się bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu i ustalają z nim termin i godzinę konsultacji.

Nauczyciel przekazuje ustalenia dyrektorowi szkoły.

W szczególności do korzystania z konsultacji zachęcamy osoby zagrożone oceną niedostateczną i te, u których wystąpiły problemy techniczne w czasie realizacji zdalnego nauczania.