Herb szkoły

Kwartet na koniec czasu – trwale nieśmiertelny w Stalagu VIII A

Uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 14.01.2019 r. wzięli udział w warsztatach historyczno-muzycznych w ramach Międzynarodowych Dni Messiaena zorganizowanych przez stowarzyszenie Meetingpoint Music, które odbyły się w miejscu pamięci Stalagu VIII A. Polsko- niemieckie warsztaty dotyczyły historii tego miejsca oraz biografii francuskiego kompozytora Messiaena.

Do największych kompozytorskich dokonań Oliviera Messiaena należał, zaliczany także do najwspanialszych dzieł muzycznych XX wieku Quatuor pour la fin du temps (Kwartet na koniec czasu) skomponowany przez niego w czasie uwięzienia w niemieckim obozie jenieckim Stalag VIII A w Görlitz w 1940. Prawykonanie kwartetu na fortepian, klarnet, skrzypce i wiolonczelę miało miejsce w tym samym obozie. Instrumentalistami byli sam Messiaen i trzej jego obozowi towarzysze.

Po interesującej części wykładowej nastąpiły warsztaty artystyczne, gdzie czterech muzyków zaprezentowało różne sposoby gry na instrumentach takich jak gitara, fortepian, klarnet i skrzypce. Następnym punktem był proces twórczy, podczas którego mieliśmy poruszyć takie aspekty jak: czym jest sam dźwięk i jak dźwięki wiążą się z naszą ojczyzną i mogą najpiękniej ją zobrazować.

Próba skomponowania własnych utworów w dwóch grupach polsko-niemieckich zakończyła się wspaniałym efektem w postaci utworów o ciekawych tytułach jak Burza na morzu i Po burzy zawsze przychodzi słońce. Możliwość tworzenia okazała się najciekawszym elementem warsztatów podczas, których panowała wspaniała atmosfera, która skutecznie motywowała uczniów do pracy, a radość ze skomponowanych utworów była naprawdę szczera i serdeczna. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w warsztatach, z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z historią bliską zabarwioną przepiękną muzyką.

Opiekunem uczniów była p. Barbara Rutkowska.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

RODO