Herb szkoły

Liceum z certyfikatem

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu zostało uhonorowane certyfikatem potwierdzającym udział w programie edukacyjno-obronnym “Edukacja z wojskiem”.

Program “Edukacja z wojskiem” ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i bliźniemu. W obecnych czasach, w których żyjemy, ta odporność, wiedza i świadomość są niezwykle ważne, aby każda osoba mogła poradzić sobie i pomóc innym w sytuacjach kryzysowych.