Herb szkoły

Czujesz niemoc ? Razem łatwiej

W trosce o zdrowie psychiczne naszych uczniów, przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego programu polityki zdrowotnej, w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ, na lata 2023-2025.

Ważnym aspektem programu jest zapewnienie koordynacji działań pomocowych między szkołami, a instytucjami medycznymi oraz skrócenie czasu na zapewnienie działań wspierających.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu +48 800 805 600 oraz e-mail na, który można napisać: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci oraz dla młodzieży szukającej pomocy, doświadczającej smutku, samotności czy też będącej w kryzysie psychicznym.

Zachęcamy do skorzystania z programu.