Herb szkoły

Nauczanie zdalne do 17.12.2021 r.

Awaria ogrzewania została usunięta. W związku z dużym wychłodzeniem pomieszczeń, nie osiągnięto minimalnej temperatury umożliwiającej stacjonarne prowadzenie zajęć lekcyjnych, dlatego przedłużamy nauczanie zdalne również w dniu jutrzejszym – piątek 17.12.2021 r.