Herb szkoły

Klasyfikacja śródroczna

Przypominamy, że termin wystawiania ocen za pierwsze półrocze to 25.01.2022 r.

Od 20.12.2021 r. w czasie nauczania zdalnego uczniowie klas maturalnych mogą umawiać się na konsultacje przygotowujące do matury.

Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne i uzależnione od potrzeb ucznia oraz warunków pracy szkoły.

23.12 – 31.12.2021 r. oraz 6 – 7.01.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.