Herb szkoły

NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

Nowy rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu rozpoczął się tradycyjnie 1 września. Punktualnie o godz.900 w sali gimnastycznej uczniowie spotkali się  ze swoimi rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami na Uroczystym Apelu Inaugurującym Nowy Rok Szkolny 2016/2017.

Licznie przybyłych Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz zawsze pamiętających o szkole Absolwentów serdecznie przywitała Nowa Dyrektor Szkoły p. Dorota Chitruń. Honorowym gościem uroczystości była p. Urszula Ciupak ? Starosta Powiatu Zgorzeleckiego.

Wygłoszone okolicznościowe przemówienia p. Starosty Urszuli Ciupak i p. Dyrektor Doroty Chitruń odnosiły się do uczniów, którym złożono życzenia pomyślności, owocnej pracy i spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Podziękowania za pracę i profesjonalizm skierowane były dla nauczycieli zwłaszcza za tegoroczne wyniki maturalne i osiągnięcia zdobyte przez uczniów w poprzednim roku szkolnym na polu naukowym, sportowym i artystycznym. Podziękowano również niezawodnym pracownikom administracji i obsługi szkoły. Do wszystkich skierowano prośby o dalszą sumienną pracę, kreatywność
i bardzo dobrą współpracę.

Pani dyrektor Dorota Chitruń przedstawiła uczniom nowych nauczycieli, wychowawców klas pierwszych oraz nową wicedyrektor p. Magdalenę Siemaszko.

Pani wicedyrektor przypomniała o historycznej 77 Rocznicy Wybuch II Wojny Światowej. Poprosiła wszystkich zgromadzonych o pielęgnowanie pamięci i hołdzie dla wszystkich walczących i poległych Polaków, za niezłomną i bohaterską postawę, dzięki której dziś my żyjemy w wolnej  i niepodległej Polsce. Doniosłość tego historycznego wydarzenia podkreśliła uczennica klasy III D Anna Prudzienica wspaniałym wykonaniem utworów muzycznych ?Taki kraj? i ?Wolność?.

Słowa otuchy i pomocy koleżeńskiej wygłosił Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Konrad Rokicki.

Całość apelu przebiegła zgodnie z oficjalnym ceremoniałem przy wyjątkowo doniosłej atmosferze
i aplauzie dotyczącym innowacji i wydarzeń związanych z nowym rokiem szkolnym.

Za organizację dziękujemy p. Barbarze Rutkowskiej, p. Tomaszowi Mańkowskiemu, p. Magdalenie Siemaszko
i p. Stanisławowi Lesickiemu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Autor zdjęć: Stanisław Lesicki