Herb szkoły

77 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich składa podziękowania dla wszystkich uczniów LO biorących udział w uroczystościach 77 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się przed Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego 1 września 2016 r.
o godz. 15.

Szczególnie dla pocztu sztandarowego szkoły i jego opiekuna p. Tomasz Mańkowskiego. Uczestnictwo
w tego rodzaju wydarzeniach może być ?żywą lekcją historii? i możliwością kontaktu z kombatantami
i weteranami II wojny światowej, którym należy się szacunek za bohaterską postawę.

20160901_152333

20160901_152342