Herb szkoły

Odbiór świadectw maturalnych

Nadchodzi oczekiwany przez wszystkich Absolwentów dzień, w którym odbiorą świadectwa maturalne i poznają wyniki najważniejszego dla nich jak do tej pory w życiu egzaminu dojrzałości.

Kochani Maturzyści zapraszamy jeszcze raz w mury szkoły 9 lipca 2024 r. ok. godz. 10:00 do sekretariatu uczniowskiego.

09.07.2024 r. około północy zostanie uruchomiony serwis umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu.
Dostępny będzie on na stronie:

https://ziu.gov.pl/login

By się zalogować, konieczny jest login i hasło, które otrzymaliście na początku roku szkolnego, kiedy wypełnialiście wstępne deklaracje maturalne (jeśli zajdzie taka potrzeba, szkoła ma dostęp do bazy loginów i haseł, które może udostępnić ponownie).

Uwaga!!! Odbiór świadectw maturalnych jest osobisty. Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectw osobiście, muszą wystawić pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej świadectwo. Odbiór w inne dni tylko w godzinach pracy sekretariatu.

WZÓR UPOWAŻNIENIA

W przypadku nie zdania egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu, można przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. W tym celu należy w macierzystej szkole złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu. Oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego należy złożyć osobiście do dnia 16 lipca 2024 roku w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.