Herb szkoły

Ogólnopolska Akademia Programowania

Ogólnopolska Akademia Programowania jest przedsięwzięciem edukacyjno-społecznym, odpowiadającym na potrzebę kształtowania i rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród uczniów. Nauka programowania sprzyja rozwojowi kreatywności, umożliwia dzielenie się swoimi pomysłami, pozwala realizować własne projekty i rozwiązywać problemy.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu powstała jedna z 32 Ogólnopolskich Stref  Programowania.

Strefa Programowania, to aktywny punkt, w którym będziesz mógł od podstaw nauczyć się programowania w języku C++ oraz rozwiązywać zadania algorytmiczne. Zajęcia skierowane są do uczniów gimnazjum, odbywać się będą w cyklu czterech sobotnich spotkań. Każde z nich trwać będzie cztery godziny zegarowe (łącznie 16 godzin). Udział w zajęciach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów.

Pierwsze zajęcia zaplanowane są na dzień 3 października 2015r o godzinie 9.00 w sali 49 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu ul. Partyzantów 4.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach proszę kierować do koordynatora projektu:

Paweł Pilczuk, email: ppilczuk@o2.pl, lub telefonicznie 601 965 855

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.

Ilość miejsc ograniczona!

Strona projektu: programuj.edu.pl

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego ?Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych?.

MAC_new_logo2 logo_talent