Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Startujemy z projektem “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Miło jest nam poinformować, iż w ramach realizacji polityki oświatowej na rok 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu przystąpiło do projektu “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego ideą jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.

Udział w Projekcie podnosi świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspiera szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego.

Działania podejmowane w Projekcie promują inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym, wzbudzają wśród uczniów, rodziców i nauczycieli występowanie zachowań prospołecznych oraz wspierają uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.