Herb szkoły

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców dokonała wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za ochronę naszych uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: PZU
okres obowiązywania: 01.10.2021 – 30.09.2022
kwota składki: 45 zł

płatność gotówką do 20.10.2021 r. do wychowawcy

płatność przelewem od 01.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

Numer rachunku bankowego do zapłaty składki:
28 1240 6960 3014 0110 3067 3265

W tytule przelewu należy wpisać:

  • nr polisy: 1064883540
  • imię i nazwisko dziecka
  • datę urodzenia dziecka
  • wariant ubezpieczenia: WARIANT II bis

Ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych związane z  koniecznością zachowania dystansu społecznego, zachęcamy Rodziców, aby wpłaty z tytułu składki za ubezpieczenie dokonywali przelewem bankowym.

O czym trzeba pamiętać w przypadku ubezpieczenia NNW dla dzieci ?

  • Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe – Mogą Państwo ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób (np. przez zakład pracy).
  • Brak ubezpieczenia to brak pomocy – całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.

Dodatkowych informacji udzieli:

Agent Ubezpieczeniowy PZU
Renata Zimnicka
tel. 607 094 785