Herb szkoły

Zebrania z Rodzicami

Szanowni Rodzice !

Informujemy, iż w dniach 15 – 16 września 2021 r. odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 spotkania odbędą się w warunkach reżimu sanitarnego – wychowawca klasy wyznacza godzinę spotkania z Rodzicami i za pośrednictwem dziennika internetowego przekazuje informację o terminie wyznaczonego zebrania.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim oraz innych, dlatego prosimy o przestrzeganie zasad:

  • na spotkanie przychodzi tylko 1 rodzic dziecka,
  • osoba uczestnicząca w spotkaniu powinna być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • uczestnicy stosują osłonę ust i nosa, dezynfekują ręce przy wejściu do budynku szkoły oraz utrzymują dystans od innych osób min. 1,5 m.