Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Zebrania z Rodzicami

Szanowni Rodzice !

Informujemy, iż w dniach 15 – 16 września 2021 r. odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 spotkania odbędą się w warunkach reżimu sanitarnego – wychowawca klasy wyznacza godzinę spotkania z Rodzicami i za pośrednictwem dziennika internetowego przekazuje informację o terminie wyznaczonego zebrania.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim oraz innych, dlatego prosimy o przestrzeganie zasad:

  • na spotkanie przychodzi tylko 1 rodzic dziecka,
  • osoba uczestnicząca w spotkaniu powinna być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • uczestnicy stosują osłonę ust i nosa, dezynfekują ręce przy wejściu do budynku szkoły oraz utrzymują dystans od innych osób min. 1,5 m.