Herb szkoły

Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich

W piękny i słoneczny piątek 29 kwietnia 2016 odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich, którzy właśnie ukończyli edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich.
Wszystkich przybyłych na tę uroczystość powitała w ciepłych słowach Pani Dyrektor Danuta Serafińska . Podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie młodych ludzi, ich rodzicom za ciepło, jakim otaczali swe pociechy, a uczniom za trzyletnie zaangażowanie i postawę, dzięki której rozsławiali swoją szkołę..
Kilka dni wcześniej klasa IIIB zaprosiła p.Dyrektor do sadzenia drzewka absolwentów. Niech rośnie na chwałę całego rocznika!
Krótki pożegnalny program przygotowali absolwenci Krzysztof Oleksyn i Piotr Kosiorek. Wystąpiła także Aleksandra Oleksyn.
Wprowadzeniem sztandaru Szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Prowadzący spotkanie Pan Bogdan Szymański powitał zgromadzonych, a następnie głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Serafińska . W swoim wystąpieniu przede wszystkim pogratulowała absolwentom ukończenia szkoły, życzyła sukcesów na egzaminie maturalnym i zachęciła do częstych powrotów do szkoły i swoich wychowawców w przyszłości.
Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Mariola Weychan, w imieniu rodziców pogratulowała osiągnięć uczniom, a dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom podziękowała za trud włożony w kształcenie młodych ludzi.
Zaproszeni goście : w imieniu Starosty Zgorzeleckiego Pan Bogusław Białoń, w imieniu Burmistrza Pan Radosław Baranowski oraz Ksiądz Maciej Wesołowski gratulowali sukcesów i życzyli dobrze zdanego egzaminu maturalnego i trafnych wyborów studiów.
Z kolei przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Konrad Rokicki w żartobliwy sposób nawiązał do pierwszych chwil abiturientów w szkolnych murach.
W dalszej części Dyrektor Danuta Serafińska wręczyła w imieniu Rady Pedagogicznej statuetkę dla najwybitniejszego absolwenta w mijającym roku szkolnym. Statuetkę i stosowny dyplom odebrał. Damian Lickindorf z klasy 3E. Dyplomy odebrały także Magdalena Leśniak i Julia Podbielska z klasy IIId .
Tytuł Osobowości Szkoły otrzymali: Krzysztof Oleksyn i Piotr Kosiorek, tytuł Sportowca Roku zaś Piotr Kosiorek oraz Kewin Zatylny.
Następnie wychowawcy wręczali swoim najlepszym wychowankom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nagrody wręczono także najwybitniejszym sportowcom, wolontariuszom, i młodym artystom tak często uświetniającym szkolne uroczystości i reprezentujących Liceum w środowisku.

Było wiele wzruszających momentów…
Do zobaczenia. I powodzenia na maturze!

2124 2177 2181 2185 2208 2220 2226 2229 2233 2281 2282 2298