Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Wyniki konkursu z języka niemieckiego

W ostatnim czasie odbył się w naszej szkole konkurs z języka niemieckiego, którego głównym celem była popularyzacja tego języka wśród młodzieży.
Konkurs miał charakter samodzielnej pracy pisemnej, a jego tematem było opowiadanie pt: ,,So ein Pechtag!”/ ,,So ein Glückstag!”.  Na napisanie tej pracy uczniowie mieli 2 tygodnie.

Do konkursu swoje prace zgłosiło 12 uczniów. Opowiadania prezentowały wysoki poziom. Przy ocenie uwzględniano oryginalność pomysłu, struktury gramatyczne, zakres słownictwa,  poprawność i kompozycję. Nie było łatwo wyłonić najlepszych, jednak ostatecznie podjęto decyzję:

I miejsce: Zuzanna Dedek z kl. 3d
II miejsce: Julia Piątczak z kl. 3i
III miejsce: Maksymilian Baumgart z kl. 3ac

Wyróżnienia:
Tyszkiewicz Olena z kl. 2b
Sakowicz  Dawid z kl. 3i

Nagrody, które ufundowało wydawnictwo Pearson, zostaną wręczone na grudniowym apelu szkolnym.
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy innych do uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Poniżej prezentujemy prace zwycięzców:

I miejsce – praca autorstwa Zuzanny Dedek
II miejsce – praca autorstwa Juli Piątczak
III miejsce – praca autorstwa Maksymilian Baumgarta

Przyjemnej lektury !