Herb szkoły

Wystawa “Geometria wirusa”

W dniach 1-16 X w galerii “Łącznik” na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego będzie czynna wystawa “Geometria wirusa”.

Od 1 X będzie też dostepny link do filmu, na którym autor wygłosi popularnonaukowy wykład dotyczący tego tematu i wystawy.
Zachęcamy do obejrzenia wykładu oraz zwiedzenia wystawy (najlepiej w tej kolejności).
Ponadto w Instytucie Matematyki przed salą HS można obejrzeć wystawę modeli matematycznego origami.
Przy wejściu do Instytutu portier może zatrzymywać wchodzących – wtedy jako cel wizyty należy podać zwiedzanie wystawy.

więcej o autorze wystawy …