Herb szkoły

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców dokonała wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za ochronę naszych uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: PZU
okres obowiązywania: 01.10.2020 – 30.09.2021
kwota składki: 45 zł

Ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych związane z  koniecznością zachowania dystansu społecznego, zachęcamy Rodziców, aby wpłaty z tytułu składki za ubezpieczenie dokonywali przelewem bankowym.

Nr rachunku bankowego:
28 1240 6960 3014 0110 3067 3265


w tytule przelewu prosimy wpisać:
– POLISA Nr 1053467666

– imię i nazwisko dziecka
– data urodzenia dziecka
– wariant ubezpieczenia: WARIANT II

wpłaty należy dokonać do 30.10.2020 r.

O czym trzeba pamiętać w przypadku ubezpieczenia NNW dla dzieci ?

  • Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe – Mogą Państwo ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób (np. przez zakład pracy).
  • Brak ubezpieczenia to brak pomocy – całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.

informacja o polisie NNW

szablon informacyjny (z możliwością edycji m.in. drukowanie blankietu wpłaty)

ogólne warunki ubezpieczenia część 1

ogólne warunki ubezpieczenia część 2

ogólne warunki ubezpieczenia NNW Edukacja PZU

Dodatkowych informacji udzieli:

Agent Ubezpieczeniowy PZU
Renata Zimnicka
tel. 607 094 785