Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Aktywna Tablica

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu było inicjatorem przystąpienie szkoły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “AKTYWNA TABLICA”.

Inicjatywę podjęło Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek przystąpienia do programu, dodatkowo udzielając wsparcia finansowego na jego realizację w wysokości 20% wkładu własnego.

Wspólne działania zaowocowały doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły o 7 laptopów, które w dobie nauki zdalnej są niezbędnym narzędziem w procesie nauczania. Cieszy również fakt, że pozostałe szkoły powiatu również przystąpiły do pomocowego programu rządowego.