Herb szkoły

Klasyfikacja uczniów w I semestrze

W związku z obecną sytuacją pandemiczną ulegają zmianie (wydłużenie) terminy klasyfikacji uczniów w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

  • do 18.12.2020 r.  – wystawienie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
  • do 22.12.2020 r.  – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach
  • do 27.01.2021 r.  – wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów obowiązkowych i zachowania
  • 28.01.2021 r.  – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Przypominamy również zmiany w organizacji roku szkolnego 2020/2021:

  • od 30.11.2020 r. do 22.12.2020 r. – przedłużenie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek – nauka zdalna uczniów
  • od 23.12.2020 r. do 03.01.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r. – ferie zimowe na terenie całego kraju