Obozy koszykarskie w USA

 

Ambasada USA w Warszawie organizuje konkurs dla młodzieży między 13 a 17 rokiem życia, dla których koszykówka jest pasją. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które dobrze posługują się językiem angielskim.

 

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do USA na obóz koszykarski dla 8 osób. Pobyt w USA, który będzie trwał ok. 2 tygodni, będzie okazją do doskonalenia umiejętności koszykarskich. Odbędą się również zajęcia z zasad prowadzenia zdrowego trybu życia, budowania zespołu. Będzie to także okazja do bliskiego kontaktu z amerykańską koszykówką. Zwycięzcy konkursu wezmą udział w jednym z dwóch programów koszykarskich w USA – pierwszy w styczniu 2015 r., drugi w kwietniu 2015 r. W pierwszym weźmie udział czworo uczestników (grupa mieszana chłopaków i dziewczyn), w drugim 4 dziewczyny. Podczas podróży i pobytu w USA będą oni pod opieką trenera wybranego przez Ambasadę USA.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy przygotować krótki filmik (nie dłuższy niż 1 minuta), na którym pokazane zostaną umiejętności gry w koszykówkę danej osoby i która wyjaśni w języku angielskim, dlaczego to właśnie ona powinna pojechać na basketball camp do USA. Filmik należy opublikować na portalu Youtube.com i przesłać link na adres: EmbassyWarsawFacebook@state.gov do 26 października 2014. 16 finalistów zakwalifikuje się do drugiego etapu. Więcej szczegółów na temat drugiego etapu tutaj. Konkurs przeznaczony jest dla obywateli Polski w wieku od 13 do 17 lat.

 

W chwili wysyłania zgłoszenia, paszport osoby startującej w konkursie musi być ważny co najmniej przez kolejne 12 miesięcy.

 

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na Facebooku Ambasady USA 6 listopada 2014 r.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz na profilu Ambasady USA na Facebooku. Partnerem projektu jest Fundacja Marcina Gortata MG13 .

 

 


Know America 2015

 


Zachęcamy młodzież naszego liceum do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2015”.

To już 13. edycja tego wspaniałego konkursu. Co roku grupa 30 finalistów przyjeżdza do Warszawy                        i uczestniczy w przyjęciu w rezydencji ambasadora Stephena D. Mulla (jeśli pozwala na to jego kalendarz). Zwykle dwóch finalistów otrzymuje zaproszenie od Ambasady Stanów Zjednoczonych do udziału                      w 3-tygodniowym programie letnim w USA. Termin rejestracji uczniów mija 7 listopada 2014r.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, „internetowo” odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty”, sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów, zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań w tej części zostaną przedstawione na stronie konkursu w momencie opublikowania tematów prac pisemnych. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do trzeciego etapu. Odbędzie się on w Warszawie                     i będzie składał się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Tematy – zagadnienia do rozmowy zostaną opublikowane w połowie stycznia.

30 (maksymalnie) autorów najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji Wspomagania Wsi do Warszawy na trzydniowe spotkanie laureatów. W programie między innymi: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta                w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.

Wśród nagród głównych znajdują się trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%, aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami w języku angielskim). Kolejną nagrodą jest miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz książki. Więcej informacji na temat nagród opublikuje Ambasada USA w grudniu 2014.

Pytania konkursowe i tematy esejów układają wykładowcy Ośrodka Studiów Amerykańskich, dyplomaci amerykańscy pracujący w Warszawie oraz członkowie Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.

Wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz harmonogram konkursu dostępne są na stronie: www.know-america.org

http://polish.poland.usembassy.gov/ameryka3.html

Szczegółowe informacje u Pana Jerzego Krajewskiego.

Dzień Nauczyciela został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy „Karta praw i obowiązków nauczyciela”, a następnie w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja  została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Po ogłoszeniu Dnia Edukacji Narodowej, w Polsce utworzono pierwsze ministerstwo oświaty publicznej w całej Europie. Zorganizowano trzystopniowe szkolnictwo – szkoły parafialne, szkoły powiatowe i dla najzdolniejszych uczniów – uniwersytety. Wówczas istniały dwa: w Krakowie i Wilnie.

O ile w Polsce Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października, to od 1994 roku pod patronatem UNESCO. Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w ponad 100 krajach, w dniu 5 października.

13 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież odtworzyła – słowem, gestem i piosenką – klimat szkolnego  życia. Najpiękniejszym prezentem od uczniów był bukiet piosenek.  Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Spotkanie uświetnili goście: starosta Artur Bieliński, burmistrz Radosław Baranowski oraz przewodniczący Rady Rodziców  Tomasz Urbaniak.

W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób wyróżnieni zostali nauczyciele i pracownicy, którzy w tym roku otrzymali nagrody za swoją pracę.

14 października pracownicy szkoły uczestniczyli również w Powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Młodzież szkół podległych powiatowi zgorzeleckiemu przygotowała piękny spektakl taneczno muzyczny. Były wzruszenia i brawa na stojąco.

ZDJĘCIA

Po przerwie wakacyjnej nie tylko lśni Pomnik Orła na cmentarzu wojskowym lśni – również Pomnik Ofiar Byłych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Zgorzelcu, którym opiekuje się nasza szkoła, nabrał swojego blasku.

Uczniowie z grupy 2ade wraz z opiekunem p. Reginą Semenowicz uporządkowali pomnik i przyległy mu plac oraz jak zawsze zapalili symboliczny znicz ku chwale ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

Przypominamy, że nasze liceum obejmuje patronatem ten pomnik już od wielu lat.

Wszystkich chętnych zapraszamy do pomocy!

 

DSC_0278

10714826_717201825001681_439842962_n

Jak co roku, również i w tym, grupy językowe uczciły 24 rocznicę zjednoczenia Niemiec w dniu 3 października 2014r.

Uczniowie przygotowali instalację symbolizującą ruiny Muru Berlińskiego, Bramę Brandemburską, plakaty. Obejrzeli również film Good Bye Lenin.

Na zajęcia zupełnie inne niż zazwyczaj, przybyła dyrektor pani Dorota Czajkowska, która wsparła organizatorów swoją wiedzą historyczną na temat tamtych czasów.

Miłym akcentem na zakończenie dnia był słodki poczęstunek, który miał przypominać uczniom, że w tym dniu, po drugiej stronie mostu, otwarte są jedynie kawiarenki, restauracje, a nasi sąsiedzi właśnie świętują to święto państwowe .

Takie uroczystości pomagają uczniom zdobywać wiedzę o tradycjach niemieckich sąsiadów.

W nagrodę za zwycięstwo w konkursie dotyczącym 25-tej rocznicy odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności, klasy III B i III F udały się do Warszawy. Dzięki uprzejmości Pana Senatora RP Jana Michalskiego oraz Starosty Artura Bielińskiego młodzież  Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich zwiedziła Parlament  i Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu ciekawych informacji, miłych chwil i pozytywnych wrażeń.

1

2

W dniach 28.09-02.10.2014 r. grupa naszej młodzieży pod opieką p. Kornelii Kobylińskiej i p. Ireny Szeligi uczestniczyła w warsztatach historycznych w Niemczech. Wyjazd dofinansowano ze środków fundacji Konrada Adenauera. Mieszkaliśmy w pięknym zamku w małej miejscowości niedaleko Magdeburga. Właśnie tam – wraz z niemieckimi studentami – uczestniczyliśmy w wykładach na temat Unii Europejskiej. Dnia trzeciego udaliśmy się do Magdeburga, gdzie zobaczyliśmy m.in. „Zieloną Cytadelę” – budynek o różowym kolorze. Następnego dnia udaliśmy się do Berlina i z panią przewodniczką zwiedzaliśmy miasto: wystawę w muzeum terroru, pomnik ofiar holocaustu oraz zobaczyliśmy Bramę Brandenburską. Podróż do Magdeburga była bardzo ciekawa i obfitowała w wiele przygód i dużo przesiadek. Wycieczka bardzo nam się podobała, ponieważ mogliśmy odwiedzić miejsca, w których wcześniej nie byliśmy, dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej oraz poznać wspaniałych ludzi. Mamy nadzieję, że za rok również uda się zorganizować takie warsztaty.

 

MAGDEBURG

berlin_brama

Obchody Dnia Patrona szkoły na dobre wpisały się do szkolnego kalendarza.

Te swoiste imieniny naszej placówki obchodzone są bardzo radośnie. Święto ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia patronów i przypominać o wartościach przez nich wyznawanych.

Święto Patrona połączone jest zawsze z otrzęsinami pierwszoklasistów.

30 września w murach naszej szkoły uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, zebrali się, by oficjalnie przyjąć pierwszoklasistów do społeczności szkolnej i wspólnie uczcić pamięć Braci Śniadeckich. Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru klasie, która osiągnęła w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen.

Uczniowie odpowiedzialni za część artystyczną wspaniale zaprezentowali Śniadeckich. Na program artystyczny złożyła się refleksyjna piosenka oraz film Jędrzej i Jan.

W ramach projektu „Nauka i technologia dla żywności” Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu realizuje innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania z zakresu nauk przyrodniczych.

Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach z biologii, chemii i fizyki oraz będą uczestniczyć w  laboratoryjnych warsztatach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykształcenie umiejętności powiązania wiedzy z różnych przedmiotów, uświadomienie znaczenia nauk przyrodniczych w różnorodnych obszarach życia oraz nabycie umiejętności stosowania i wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce  będą kluczowymi elementami w przygotowania uczniów do radzenia sobie na egzaminie zewnętrznym, a także nauczą ich umiejętnego planowania własnego rozwoju i samokształcenia.

Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania „Nauka i technologia dla żywności” jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne uczniów. Wskazuje szerokie możliwości praktycznego wykorzystywania przedmiotów przyrodniczych. Realizacja programu przyniesie satysfakcję uczniom oraz podniesie poziom ich wiedzy i kluczowych umiejętności.

 

WYBRANE PROJEKTY LICEUM –

ukończone i w trakcie realizacji

 

 I. „Zrozumieć historię – kształtować przyszłość

•        Opracowanie przez polskich i niemieckich historyków materiałów do nauczania historii poświęconych wybranym aspektom stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949.

•        Udział uczniów i świadków historii ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego w warsztatach historycznych.

•        Opracowanie i redakcja polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (nauczyciele Liceum im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu).

II. InterKulturManagement. Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach

W LO im. Braci Śniadeckich została utworzona firma uczniowska o profilu zarządzanie kulturą, w ramach której młodzież podczas systematycznych warsztatów prowadzonych przez fachowców zewnętrznych zdobywa kwalifikacje menadżerskie na rzecz promocji kultury regionu, organizuje koncerty promujące miasto i region w Zgorzelcu i powiecie zgorzeleckim oraz w innych miastach regionu saksońsko-dolnośląskiego pogranicza.

III. „Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia-Dolny Śląsk w latach 1945-1989”

Utworzono tzw. „Laboratoria historyczne” – w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich uczniowie pod opieką nauczycieli historii i naukowców badali historię Zgorzelca w latach 1945-1989. Dzięki mozolnej, ale efektywnej pracy, możliwe było opracowanie książki Dom nad Nysą. Zgorzelec-Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń wydanej w grudniu 2012 r. oraz przygotowanie wystawy objazdowej Miasto i jego obywatele. Görlitz – Zgorzelec 1945 –1989. Wystawa ta po jej otwarciu i prezentacji w Berlinie w listopadzie 2012 r., następnie w Zgorzelcu w grudniu 2012 r. była w Dreźnie i Chemnitz, w parlamencie Europejskim w Brukseli, Szczecinie, Jagniątkowie, Wrocławiu i Warszawie.

IV. Cykliczne projekty od 2008r. ze Stowarzyszeniem byłych więźniów obozów koncentracyjnych w Zgorzelcu oraz Stowarzyszeniem Bildungswerk w Niemczech

Od 2008 r. cykliczne wyjazdy wspólnie z młodzieżą niemiecką do obozu w Oświęcimiu/Brzezince.

2011-2014 – wspólne wyjazdy z młodzieżą niemiecką do obozu w Ravensbrück w Niemczech.

Oficjalny patronat nad POMNIKIEM OFIAR OBOZÓW HITLEROWSKICH na cmentarzu w Zgorzelcu.

 

V. Fundacja Adenauera w Wendgraben k/ Magdeburga Niemcy

 

Od 2011 r. sympozja historyczne w Wendgraben oraz warsztaty historyczne i wykłady z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Razem z uczniami niemieckimi uczniowie liceum zwiedzali Magdeburg i Berlin. We wrześniu 2014 kolejny wyjazd grupy młodzieży

 

VI. Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V.

1. Saksońsko-Polski Dzień Młodzieży w Dreźnie – Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Próba generalna Filharmoników Berlińskich i Drezdeńskich (wyjazd 20 września 2014).

3. Muzyka uczy latać.

4. Koncerty – Stalag VII.

 

VII. Wymiana międzynarodowa młodzieży Gelsenkirchen-Niemcy 

Coroczne wyjazdy i wymiana uczniów (kolejny wyjazd – październik 2014 r.).

 

VIII. Projekt z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu „Dołącz do grona najlepszych”

Opis projektu:

– warsztaty,

– koła zainteresowań,

– zajęcia wyrównawcze,

– zakup pomocy dydaktycznych.

 

IX.   „Fizyka jest ciekawa” 

Opis projektu:

Celem projektu „Fizyka jest ciekawa” jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących . Jego realizację umożliwiło wykorzystanie nowatorskiej formy edukacyjnej. W projekcie tym, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyło ponad 5 tysięcy uczniów z trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Dzięki wspólnej pracy młodzież ma okazję odkryć nowe, przyjazne oblicze fizyki i przekonać się, że fizyka to naprawdę fascynująca przygoda.

W ramach projektu „Fizyka jest ciekawa” nasza szkoła otrzymała zestaw 5 laptopów, drukarkę oraz 20 kompletów pomocy dydaktycznych typu SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka ). Zestawy te mają ułatwić przeprowadzanie doświadczeń z fizyki realizowanych w ramach zajęć szkolnych. Każde urządzenie wykorzystywać można do innego rodzaju badań, przez co lekcje fizyki stają się dla uczniów bardziej atrakcyjne. Wartość otrzymanych pomocy dydaktycznych przekracza 90 000 zł.

IX. Chemia u Śniadeckich

Odbiorcami bezpośrednimi zadania byli uczniowie gimnazjów powiatu zgorzeleckiego, zarówno kandydaci do klasy przyrodniczej naszego liceum, jak uczniowie zainteresowani chemią i chętni do udziału w konkursie dla licealistów „Młody chemik eksperymentuje” na Politechnice Wrocławskiej.

Główne cele projektu:

•        rozwijanie zainteresowania chemią wśród gimnazjalistów i licealistów,

•        zapoznanie z podstawową techniką laboratoryjną,

•        wykonywanie właściwych obliczeń chemicznych,

•        przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

•        projektowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego,

•        przygotowanie do udziału w innych projektach i konkursach,•        przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rozumienia zachodzących procesów w ramach przeprowadzanych eksperymentów, zapisu reakcji chemicznych,

•        podejmowania właściwych samodzielnych decyzji w przyszłości.

 

X.   „Bliżej sztuki”

Opis projektu:

Projekt „Bliżej sztuki” adresowany jest przede wszystkim dla wąskiej grupy uczniów zainteresowanych malarstwem, uzdolnionych plastycznie, chcących poszerzyć swe wiadomości z historii sztuki. Autorski pomysł wyjazdów do Muzeum Narodowego zawiera lekcje muzealne dotyczące m.in. baroku, klasycyzmu, impresjonizmu, ekspresjonizmu, secesji oraz warsztaty z akwareli czy pasteli. Zajęcia prowadzone są przez pracowników muzeum. Uczniowie uczestniczyli w projekcjach trzech filmów w kinie Nowe Horyzonty Wystawa na Ekranie – Manet, Munch, Vermeer, które okazały się doskonałym dopełnieniem niebanalnej edukacji muzealnej.

XI. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt o wieloletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w seansach filmowych i mają możliwość poznać ambitne, niekomercyjne kino, wysłuchać multimedialnych prelekcji oraz podyskutować. Edycja poświęcone są językowi filmu, szerokiej problematyce obyczajowej, społecznej i politycznej (ekstremizmy polityczne, rodzicielstwo młodocianych, problem wykluczenia społecznego, różnorodne dylematy etyczne i moralne).                               

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pozwalają na realizację różnych elementów podstawy programowej. Uzyskały patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty. Popierają je również uznani reżyserzy i aktorzy: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Jerzy Stuhr.

Sprawozdanie z apelu

Dwudziestego szóstego września LO im. Braci Śniadeckich obchodziło Dzień Pamięci Narodowej. Z tej okazji w szkole odbył się uroczysty apel zorganizowany przez klasy 3F oraz 2B z pomocą ich wychowawców – pani Magdaleny Siemaszko i pana Tomasza Mańkowskiego. Za oprawę muzyczno-wokalną odpowiadała pani Barbara Rutkowska.
W scenariuszu zawarte zostały zarówno najistotniejsze informacje z pierwszych dni niemieckiej okupacji, jak i dalszej działalności Polskiego Państwa Podziemnego, a także przebiegu Powstania Warszawskiego. Nasi uczniowie jak zawsze stanęli na wysokości zadania – zarówno recytacje wierszy jak i występy wokalne spotkały się z gromkimi brawami publiczności. Na widowni zasiadali najważniejsi przedstawiciele lokalnych władz, m.in. pan Senator RP Jan Michalski, pan Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec pan Radosław Baranowski, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec pan Piotr Machaj, Prezes Zarządu Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – pan Roman Latosiński, ks. dziekan Maciej Wesołowski , Koordynator Projektów Saksońskiej Agencji Oświatowej pani Kinga Hartmann-Wóycickai kombatant pan Jan Gadalski.
Dla wszystkich  była to cenna lekcja historii przypominająca, że nasza dzisiejsza wolność została okupiona krwią milionów Polaków. Licealny Dzień Pamięci Narodowej był próbą złożenia im hołdu – próbą zakończoną sukcesem. Z pewnością będzie to jedna z najważniejszych tradycji szkoły.