Projekt Stypendialny ASSIST

 

Prosimy uczniów i rodziców naszego liceum o zapoznanie się z programem ASSIST, który umożliwia uczniom I i II klasy liceum roczny pobyt w amerykańskiej szkole.

 

ASSIST – Today’s Scholars. Tomorrow’s Leaders

 

Misją organizacji ASSIST jest stworzenie warunków dla najzdolniejszych uczniów liceów z całego świata do spędzenia jednego roku szkolnego w renomowanej, prywatnej szkole średniej w USA. Organizacja ASSIST działa od 1969 roku i na przestrzeni 45 lat stypendia w USA otrzymało 4,650 uczniów z wielu krajów całego świata. Co roku stypendia otrzymuje około 170 uczniów ze wszystkich kontynentów. Obecny rok szkolny jest piątym z kolei w którym również polscy stypendyści są obecni w USA. Ze stypendium ASSIST skorzystało już 13 polskich licealistów. Uczniowie ubiegają się indywidualnie, a finaliści wybierani są przez Zarząd ASSIST w USA.
W Polsce mogą aplikować uczniowie I i II klasy liceum w wieku 15 -18.5 lat.

Aplikacja wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

– wypełnionego formularza aplikacyjnego,

– listu motywacyjnego ucznia,

– tłumaczenia ostatniego świadectwa szkolnego (autoryzowanego przez szkołę lub tłumacza przysięgłego),

– rekomendacje trzech nauczycieli: matematyki, angielskiego oraz wychowawcy.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w Polsce w roku 2015-2016 można znaleźć na stronie http://www.assist-inc.org/prospective-candidates/application-instructions/poland
Koordynatorem programu ASSIST w Polsce jest p. Joanna Martyni, z którą można się kontaktować pod adresem email: joanna@martyni.net

Korzystając z okazji – wszystkim zainteresowanym studiami w Stanach Zjednoczonych polecamy poniższe źródła informacji:

Facebook: Education USA Poland: https://www.facebook.com/EducationUSAPoland?ref=hl

www.EducationUSA.pl (strona w j.polskim)

www.EducationUSA.state.gov

 

 

 

 

Wycieczka do Londynu

Serdecznie zapraszamy uczniów na wycieczkę do Londynu

5 dni niezapomnianych wrażeń i atrakcji

termin wycieczki: 03 – 07.06.2015 r.

wszelkich informacji udziela p. Jerzy Krajewski 

AWANS NASZYCH KOSZYKAREK DO PÓŁFINAŁU STREFY JELENIOGÓRSKIEJ

Dnia 23.10.2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich odbył się Finał Powiatu w koszykówce dziewcząt. Po rocznej przerwie nasze dziewczęta zasłużenie wróciły na pierwsze miejsce tych rozgrywek gromiąc kolejno rywalki z ZSZiL  72-26 oraz z ZSP im. Emilii Plater 61-33. Cieszy fakt, że czołówka naszego zespołu to uczennice klas pierwszych, można więc z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Kolejnego dnia czyli 24.10.2014r. mecze rozgrywali chłopcy. Niestety nie poszli w ślady swoich koleżanek. Mimo wielkiej determinacji i zaciętej walki przegrali z o wiele bardziej doświadczonymi koszykarzami z  ZSZiL 21-33, oraz z ZSP im. Emilii Plater 27-42.

Drużyny wspierała trenerka Pani Marta Bukowa.


Ambasada USA w Warszawie organizuje konkurs dla młodzieży między 13 a 17 rokiem życia, dla których koszykówka jest pasją. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które dobrze posługują się językiem angielskim.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do USA na obóz koszykarski dla 8 osób. Pobyt w USA, który będzie trwał ok. 2 tygodni, będzie okazją do doskonalenia umiejętności koszykarskich. Odbędą się również zajęcia z zasad prowadzenia zdrowego trybu życia, budowania zespołu. Będzie to także okazja do bliskiego kontaktu z amerykańską koszykówką. Zwycięzcy konkursu wezmą udział w jednym z dwóch programów koszykarskich w USA – pierwszy w styczniu 2015 r., drugi w kwietniu 2015 r. W pierwszym weźmie udział czworo uczestników (grupa mieszana chłopaków i dziewczyn), w drugim 4 dziewczyny. Podczas podróży i pobytu w USA będą oni pod opieką trenera wybranego przez Ambasadę USA.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy przygotować krótki filmik (nie dłuższy niż 1 minuta), na którym pokazane zostaną umiejętności gry w koszykówkę danej osoby i która wyjaśni w języku angielskim, dlaczego to właśnie ona powinna pojechać na basketball camp do USA. Filmik należy opublikować na portalu Youtube.com i przesłać link na adres: EmbassyWarsawFacebook@state.gov do 26 października 2014. 16 finalistów zakwalifikuje się do drugiego etapu. Więcej szczegółów na temat drugiego etapu tutaj. Konkurs przeznaczony jest dla obywateli Polski w wieku od 13 do 17 lat.

 

W chwili wysyłania zgłoszenia, paszport osoby startującej w konkursie musi być ważny co najmniej przez kolejne 12 miesięcy.

 

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na Facebooku Ambasady USA 6 listopada 2014 r.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz na profilu Ambasady USA na Facebooku. Partnerem projektu jest Fundacja Marcina Gortata MG13 .

 

 


Zachęcamy młodzież naszego liceum do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2015”.

To już 13. edycja tego wspaniałego konkursu. Co roku grupa 30 finalistów przyjeżdza do Warszawy i uczestniczy w przyjęciu w rezydencji ambasadora Stephena D. Mulla (jeśli pozwala na to jego kalendarz). Zwykle dwóch finalistów otrzymuje zaproszenie od Ambasady Stanów Zjednoczonych do udziału w 3-tygodniowym programie letnim w USA. Termin rejestracji uczniów mija 7 listopada 2014r.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, „internetowo” odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty”, sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów, zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań w tej części zostaną przedstawione na stronie konkursu w momencie opublikowania tematów prac pisemnych. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do trzeciego etapu. Odbędzie się on w Warszawie                     i będzie składał się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Tematy – zagadnienia do rozmowy zostaną opublikowane w połowie stycznia.

30 (maksymalnie) autorów najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji Wspomagania Wsi do Warszawy na trzydniowe spotkanie laureatów. W programie między innymi: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta  w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.

Wśród nagród głównych znajdują się trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%, aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami w języku angielskim). Kolejną nagrodą jest miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz książki. Więcej informacji na temat nagród opublikuje Ambasada USA w grudniu 2014.

Pytania konkursowe i tematy esejów układają wykładowcy Ośrodka Studiów Amerykańskich, dyplomaci amerykańscy pracujący w Warszawie oraz członkowie Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.

Wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz harmonogram konkursu dostępne są na stronie: www.know-america.org

http://polish.poland.usembassy.gov/ameryka3.html

Szczegółowe informacje u pana Jerzego Krajewskiego.

Dzień Nauczyciela został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy „Karta praw i obowiązków nauczyciela”, a następnie w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja  została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Po ogłoszeniu Dnia Edukacji Narodowej, w Polsce utworzono pierwsze ministerstwo oświaty publicznej w całej Europie. Zorganizowano trzystopniowe szkolnictwo – szkoły parafialne, szkoły powiatowe i dla najzdolniejszych uczniów – uniwersytety. Wówczas istniały dwa: w Krakowie i Wilnie.

O ile w Polsce Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października, to od 1994 roku pod patronatem UNESCO. Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w ponad 100 krajach, w dniu 5 października.

13 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież odtworzyła – słowem, gestem i piosenką – klimat szkolnego  życia. Najpiękniejszym prezentem od uczniów był bukiet piosenek.  Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Spotkanie uświetnili goście: starosta Artur Bieliński, burmistrz Radosław Baranowski oraz przewodniczący Rady Rodziców  Tomasz Urbaniak.

W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób wyróżnieni zostali nauczyciele i pracownicy, którzy w tym roku otrzymali nagrody za swoją pracę.

14 października pracownicy szkoły uczestniczyli również w Powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Młodzież szkół podległych powiatowi zgorzeleckiemu przygotowała piękny spektakl taneczno muzyczny. Były wzruszenia i brawa na stojąco.

ZDJĘCIA

Po przerwie wakacyjnej nie tylko lśni Pomnik Orła na cmentarzu wojskowym lśni – również Pomnik Ofiar Byłych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Zgorzelcu, którym opiekuje się nasza szkoła, nabrał swojego blasku.

Uczniowie z grupy 2ade wraz z opiekunem p. Reginą Semenowicz uporządkowali pomnik i przyległy mu plac oraz jak zawsze zapalili symboliczny znicz ku chwale ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

Przypominamy, że nasze liceum obejmuje patronatem ten pomnik już od wielu lat.

Wszystkich chętnych zapraszamy do pomocy!

 

DSC_0278

10714826_717201825001681_439842962_n

Jak co roku, również i w tym, grupy językowe uczciły 24 rocznicę zjednoczenia Niemiec w dniu 3 października 2014r.

Uczniowie przygotowali instalację symbolizującą ruiny Muru Berlińskiego, Bramę Brandemburską, plakaty. Obejrzeli również film Good Bye Lenin.

Na zajęcia zupełnie inne niż zazwyczaj, przybyła dyrektor pani Dorota Czajkowska, która wsparła organizatorów swoją wiedzą historyczną na temat tamtych czasów.

Miłym akcentem na zakończenie dnia był słodki poczęstunek, który miał przypominać uczniom, że w tym dniu, po drugiej stronie mostu, otwarte są jedynie kawiarenki, restauracje, a nasi sąsiedzi właśnie świętują to święto państwowe .

Takie uroczystości pomagają uczniom zdobywać wiedzę o tradycjach niemieckich sąsiadów.

W nagrodę za zwycięstwo w konkursie dotyczącym 25-tej rocznicy odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności, klasy III B i III F udały się do Warszawy. Dzięki uprzejmości Pana Senatora RP Jana Michalskiego oraz Starosty Artura Bielińskiego młodzież  Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich zwiedziła Parlament  i Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu ciekawych informacji, miłych chwil i pozytywnych wrażeń.

1

2

W dniach 28.09-02.10.2014 r. grupa naszej młodzieży pod opieką p. Kornelii Kobylińskiej i p. Ireny Szeligi uczestniczyła w warsztatach historycznych w Niemczech. Wyjazd dofinansowano ze środków fundacji Konrada Adenauera. Mieszkaliśmy w pięknym zamku w małej miejscowości niedaleko Magdeburga. Właśnie tam – wraz z niemieckimi studentami – uczestniczyliśmy w wykładach na temat Unii Europejskiej. Dnia trzeciego udaliśmy się do Magdeburga, gdzie zobaczyliśmy m.in. „Zieloną Cytadelę” – budynek o różowym kolorze. Następnego dnia udaliśmy się do Berlina i z panią przewodniczką zwiedzaliśmy miasto: wystawę w muzeum terroru, pomnik ofiar holocaustu oraz zobaczyliśmy Bramę Brandenburską. Podróż do Magdeburga była bardzo ciekawa i obfitowała w wiele przygód i dużo przesiadek. Wycieczka bardzo nam się podobała, ponieważ mogliśmy odwiedzić miejsca, w których wcześniej nie byliśmy, dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej oraz poznać wspaniałych ludzi. Mamy nadzieję, że za rok również uda się zorganizować takie warsztaty.

 

MAGDEBURG

berlin_brama