Informujemy, że 17.09.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

 

 Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami – godz. 17.00  – 17.30.

 

Zebranie Rady Rodziców – godz. 17:30 w czytelni szkolnej

 

 

Klasa I ac – Ewelina Mielewczyk                         gabinet nr 72
nauczyciel nieobecny, zebranie odbędzie się w późniejszym terminie

Klasa I b – Elżbieta Górecka                                 gabinet nr 79

Klasa I d – Elżbieta Chmura-Grzegorowska     gabinet nr 46

Klasa I e – Marta Bochniak                                   gabinet nr 49

Klasa I f – Jadwiga Proniewicz-Hasiak              gabinet nr 65

Klasa I g – Rafał Pozauć                                        gabinet nr 52

Klasa I h – Aneta Błaszkiewicz                            gabinet nr 54
nauczyciel nieobecny, zebranie odbędzie się w późniejszym terminie

Klasa I i – Małgorzata Pasławska                        gabinet nr 83

Klasa I j – Barbara Pilczuk                                    gabinet nr 68

 

Klasa II a – Tomasz Mańkowski                         gabinet nr 58

Klasa II b – Agnieszka Hładyszewska               gabinet nr 73
nauczyciel nieobecny, zebranie odbędzie się w późniejszym terminie

Klasa II c – Beata Łężny                                       gabinet nr 53

Klasa II d – Anna Oleksyn                                   gabinet nr 75

Klasa II e – Elżbieta Tymińska                           gabinet nr 67

 

Klasa III a – Paweł Pilczuk                                 gabinet nr 69

Klasa III b – Kazimierz Walotka                       gabinet nr 86

Klasa III c – Bogdan Szymański                        gabinet nr 48

Klasa III d – Renata Rak                                    gabinet nr 88

Klasa III e – Sylwia Wojciechowska                 gabinet nr 59

Klasa III f –  Beata Stypczyńska                        gabinet nr 55

 

 

 

Drodzy Uczniowie !

Od poniedziałku 16 września 2019 r. rusza nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami !

 

 

plan oddziały 

1AC

1B

1D

1E

1F

1G

1H

1I

1J

2A

2B

2C

2D

2E

3A

3B

3C

3D

3E

3F

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że 26.09.2019 r. w Miejskim Domu Kultury o godz. 15:00 odbędzie się uroczysta gala wręczenia Stypendium Starosty Zgorzeleckiego dla uczniów i absolwentów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wysokie wyniki w nauce, sporcie, życiu społecznym i artystycznym.

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich będzie reprezentować grupa 55 osób, której mamy nadzieję towarzyszyć będą Rodzice i liczne grono znajomych i przyjaciół.

Drodzy Uczniowie !

Od poniedziałku 9 września 2019 r. rusza nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami !

 

plan oddziały 2019-2020

1AC

1B

1D

1E

1F

1G

1H

1I

1J

2A

2B

2C

2D

2E

3A

3B

3C

3D

3E

3F

Samorząd Uczniowski ogłasza akcję Witaj szkoło!  – w związku z tym organizuje coroczny kiermasz książek.

Uczniowie zainteresowani sprzedażą książek proszeni są o ich przynoszenie do gab. 58 do p. Tomasz Mańkowskiego.

Do każdego podręcznika należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz ceną i listą podręczników.

Na książki czekamy do 11 września 2019 r. (środa)

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym odbyła się 2 września o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej szkoły. Tradycyjnie Licealistów przywitała Pani Dorota Chitruń Dyrektor szkoły, która oprócz słów otuchy i wsparcia szczególnie skierowanych do 9 klas pierwszych przedstawiła nowych nauczycieli, wychowawców klas oraz kierunki polityki oświatowej na nowy rok szkolny.

Honorowym gościem uroczystości był Pan Mirosław Fiedorowicz vice-Starosta Zgorzelecki, który złożył życzenia pomyślności, owocnej pracy i spełnienia wszystkich  planów i zamierzeń.

Ważnym elementem apelu było symboliczne upamiętnienie minutą ciszy 80- tej rocznicy wybuchu II wojny światowej i podkreślenie znaczenia pamięci historycznej jako naszego moralnego obowiązku. My współczesne pokolenie żyjące w okresie pokoju szczególnie musimy pielęgnować w naszych sercach pamięć i szacunek do naszej Ojczyzny i jej historii.

Apel znakomicie prowadzili Jakub Potyczka i Filip Kukuć tegoroczni trzecioklasiści podkreślając, że powrót do szkoły to okazja wznowienia kontaktów, możliwość poszerzenia grona znajomych, a także doskonały moment do kreowania planów na przyszłość. Wspaniale funkcjonował na apelu nowy sprzęt nagłaśniający, kontrolowany przez Kacpra Sabata nowego dźwiękowca szkoły. Serdeczne podziękowania składamy Przyjacielowi Szkoły, który tym razem ufundował nie tylko nagłośnienie, ale również gruntownie wyremontował pierwsze piętro szkoły. Uczniowie entuzjastycznie przyjęli nowoutworzoną strefę wypoczynku dla ucznia, gdzie na wygodnych kanapach i w otoczeniu zieleni można zacieśniać relacje rówieśnicze połączone wszechobecnym duchem nauki.

 

01

02

03

05

06

07

08

09

 

Uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019  r.  o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

Po apelu uczniowie spotkają się z wychowawcami w swoich gabinetach, gdzie otrzymają plany lekcji i informacje dotyczące organizacji pracy szkoły.

Przypominamy, że na apelu obowiązuje strój galowy !

Do zobaczenia mamy nadzieję, że w wyśmienitych humorach spotkamy się na poniedziałkowym apelu.

EGZAMINY POPRAWKOWE:

 

egzamin poprawkowy z matematyki i fizyki – 28 sierpnia 2019 r. (środa), godz. 9:00 w gabinecie 59

egzamin poprawkowy z języka polskiego – 29 sierpnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00 w gabinecie 45

egzamin poprawkowy z języka obcego – 29 sierpnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00 w gabinecie 46

2019-2020 wykaz podręczników (3-letnie LO) wykaz podręczników dla klas 1, 2 i 3 (3-letnie LO)

2019-2020 wykaz podręczników (4-letnie LO) wykaz podręczników dla klas 1 (4-letnie LO)

 

Uwaga:

Zaktualizowano podręcznik do fizyki do klasy 1 w 4-letnim liceum.

W oparciu o konsultacje Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu z organami szkoły takimi jak: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna, podjęte zostaje zarządzenie o skróceniu lekcji w dniach 11.06 – 12.06 – 13.06.2019 r.

Przyczyną skrócenia lekcji są aktualne warunki atmosferyczne.

Poniżej przedstawiamy skrócony rytm pracy szkoły.

 

  • lekcja 1            8. 00  –    8. 30
  • lekcja 2            8.35  –   9.05
  • lekcja 3            9.10  –   9.40
  • lekcja 4            9.45  – 10.15
  • lekcja 5            10.30  – 11.00
  • lekcja 6            11.05  – 11.35
  • lekcja 7            11.40  – 12.10
  • lekcja 8            12.15  – 12.45

 

1559551904_4555_pb