Terminarz egzaminów poprawkowych:

 

 

J. niemiecki      - 27.08.2014 (środa)        - godz. 9:00   gab. 46

Matematyka    - 27.08.2014 (środa)        - godz. 9:00   gab. 59

J. polski             - 28.08.2014 (czwartek)  - godz. 9:00   gab. 46

IMG_3137IMG_3128

IMG_3137

Początek lipca… a nasi uczniowie na zajęciach. Koniecznie należy dodać, że owe zajęcia były bardzo ciekawe. W dniach od 6 do 13 lipca grupy młodzieży z naszego Liceum i Gimnazjum  nr 1 w Zgorzelcu, uczestniczyły w warsztatach historycznych w Krzyżowej k/Świdnicy.

Obok polskich uczniów w zajęciach brali udział ich rówieśnicy z Niemiec i W. Brytanii.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Koordynacyjne Saksońskiej Agencji Oświatowej w Goerlitz w ramach projektu EWT „Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwaga cywilna  w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945-1989”.

Najważniejszym celem warsztatów było wspólne poznawanie historii polskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.

Tegoroczne spotkanie było już trzecim w ramach współpracy między szkołami ze Zgorzelca, Saksonii i Wielkiej Brytanii. Dwa lata temu byliśmy w Colditz (Saksonia), a rok temu w Cosford (W. Brytania).

Podczas warsztatów historycznych, prowadzonych przez naukowców, pracowników Biura Koordynacyjnego Saksońskiej Agencji Oświatowej i nauczycieli, uczniowie poznawali dzieje Dolnego Śląska. Odwiedzili Zgorzelec, Świdnicę i Wrocław.

 

IMG_3110

IMG_3128

W naszej szkole odbyło się spotkanie ze świadkami historii – Panią Nadzieją Łobos i Panem Zbigniewem Bobakiem.

IMG_3118

Odwiedziliśmy kościół św. Bonifacego, Bulwar Grecki i Nadbrzeże Nyskie oraz cmentarz Bohaterów II Armii Wojska Polskiego.

Podczas wycieczek i spotkań, młodzież spisywała swoje wrażenia i wiadomości oraz fotografowała poznawane miejsca.

Po powrocie do Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Krzyżowej i opracowaniu zebranych materiałów, nastąpiła prezentacja prac uczniowskich.

Wspaniałe prace graficzne, spektakl teatralny, wystawa fotograficzna i film – wszystko to wyrażało emocje i ogromną wiedzę, jaką zdobyli uczestnicy zajęć.

Dodać należy, że wszyscy doskonale się bawili i co najważniejsze porozumiewali. Przełamano bariery językowe. Cieszymy się, że już za rok znów się spotkamy na kolejnych warsztatach historycznych.

IMG_3141

Do obejrzenia tutaj.

 DS

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

W dniach 12.05 – 12.07.2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu realizowany był projekt „Chemia u Śniadeckich”, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, dotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przy udziale środków własnych.

Odbiorcami bezpośrednimi zadania byli uczniowie gimnazjów powiatu zgorzeleckiego, zarówno kandydaci do klasy przyrodniczej naszego liceum, jak i uczniowie zainteresowani chemią i chętni do udziału w konkursie dla gimnazjalistów „Młody chemik eksperymentuje” na Politechnice Wrocławskiej oraz w powiatowych eliminacjach do tego konkursu w naszej szkole. W dniu 4.04.2014 r. w czasie „Drzwi Otwartych” w LO w Zgorzelcu ogłoszono informację o planowanym projekcie.  Ponadto przekazano informację na spotkaniu dyrektora LO z dyrektorami gimnazjów. W terminie do 16.04.2014r. uczniowie składali deklaracje udziału w/w projekcie. Złożono 52 deklaracje: 33 uczniów klas III, 11 uczniów klas II i 8 uczniów klas I. Objęliśmy projektem wszystkich chętnych z klas III oraz uczniów klas I i II jako dodatkową grupę prowadzoną w formie wolontariatu.

W projekcie wzięły udział następujące gimnazja z powiatu zgorzeleckiego:

L.p.

Nazwa gimnazjum

Liczba uczestników

klasy I

klasy II

klasy III

1

Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu

1

13

2

Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu

12

3

Gimnazjum nr 3 w Zgorzelcu

3

4

Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie

3

8

5

Gimnazjum Pieńsk

2

6

Zespół Szkół w Węglińcu

2

7

Gimnazjum nr 2 Bogatynia

1

RAZEM UCZESTNIKÓW

3

11

31

 

Uczestników podzielono na 3 grupy. 2 grupy stanowili uczniowie klas 3, ponadto uczniowie klas 2 i 1 stanowili dodatkową 3 grupę prowadzoną w formie wolontariatu. Projektem objęto 45 uczniów powiatu zgorzeleckiego.

Głównym celem zadania było:

 • rozwijanie zainteresowania chemią wśród gimnazjalistów ,
 •  zapoznanie z podstawową  techniką laboratoryjną,
 •  przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rozumienia zachodzących procesów w ramach przeprowadzanych eksperymentów, zapisu reakcji chemicznych,
 • wykonywanie właściwych obliczeń chemicznych,
 •  przygotowanie do udziału w innych projektach i konkursach
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów
 • projektowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego ,
 • podejmowania właściwych samodzielnych decyzji w przyszłości

Program zajęć

L.p.

Tematy zajęć

Data realizacji zajęć

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

1

Stężenia, Cp, Cm, przeliczanie stężeń.

16.05.2014

20.05.2014

16.05.2014

2

pH roztworu, wskaźniki.

23.05.2014

27.02.2014

23.05.2014

3

Reakcje redoks.

30.05.2014

03.06.2014

30.05.2014

4

Reakcje jonowe.

06.06.2014

10.06.2014

06.06.2014

5

Hydroliza.

12.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

Liczba zrealizowanych godzin

20

20

20

 

Projekt obejmował blok tematyczny w formie zajęć: teoretycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych.

 

Zajęcia były realizowane wg. niżej przedstawionego harmonogramu:

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 12.05.2014 do 12.07.2014

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego

Terminy realizacji poszczególnych działań

 1. Przeprowadzenie zajęć teoretyczno – laboratoryjnych (5 dni dla każdej z grup: 2 zajęcia w maju i 3 zajęcia w czerwcu)

12.05.2014 – 28.06.2014

 1. Wycieczka integracyjna na Politechnikę Wrocławską (1 dzień) – uczestnicy deklarowali chęć wyjazdu

13.06.2014 r.

 1. Spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Pieńsk p. Lucjanem Lubeckim (prelekcja + rozpoznawanie drzew na terenie Parku Miejskiego w Zgorzelcu)

24.06.2014 r.

 1. Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w projekcie

27.06.2014 r.

 1. Umieszczenie informacji o realizowanym zadaniu na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu i biorących udział w projekcie Gimnazjów z powiatu Zgorzeleckiego po zakończeniu zajęć

01.07 – 10.07.2014 r.

 1. Rozliczenie zadania

Do 12.07.2014 r.

 

Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane a następujące rezultaty osiągnięte:

- zwiększenie zainteresowania chemią wśród uczniów gimnazjów powiatu zgorzeleckiego,

- zwiększenie umiejętności obliczeniowych wśród uczestników projektu,

- nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów chemicznych,

- nabycie umiejętności projektowania i wykonywania eksperymentów chemicznych,

- zwiększenie kreatywności wśród uczestników projektu;

Rezultaty trwałe:

- podniesienie i wyrównanie umiejętności chemicznych wśród uczniów,

- zainteresowanie uczniów chemią,

- wykorzystanie pracowni chemicznej:

Rezultaty dodatkowe:

- propagowanie wiedzy chemicznej,

- stworzenie możliwości rozwijania talentów chemicznych,

- rozszerzanie oferty edukacyjnej.

Planujemy stworzenie na terenie szkoły ośrodka przygotowywania do konkursu i przeprowadzania eliminacji powiatowych w ramach konkursu organizowanego na Politechnice Wrocławskiej „Młody chemik eksperymentuje”. Projekt miał na celu wyłonienie wśród uczestników talentów chemicznych i objęcie ich opieką merytoryczną oraz pomoc w dalszym rozwój oraz realizację potrzeb edukacyjnych uczniów naszego powiatu.

Ogromne podziękowania za wsparcie i pomoc w postaci zdjęć i filmu,  należą się p. Stanisławowi Lesickiemu oraz uczniowi klasy I E Damianowi Lickindorfowi.

 

Zdjęcia dostępne w galerii.

Film dostępny tutaj.

L.p.

Średnia ocen

2013/2014

Imię i nazwisko

Klasa

1

5,0

Rudzki Kacper

2 F

2

5,27

Sroka Patrycja

2 F

3

4,82

Janda Dominika

2 F

4

4,82

Majocha Paulina

2 F

5

4,80

Orluk Karolina

2 F

6

4,82

Pacyniak Martyna

2 F

7

4,80

Rabenda Klaudia

2 F

8

4,82

Traczyk Kornelia

2 F

9

4,90

Wojcieszak Sara

2 F

10

5,11

Bałaga Agata

2 E

11

5,22

Doroszkiewicz Filip

2 E

12

5,11

Krzyszkowski Ernest

2 E

13

5,44

Matkowski Miłosz kandydat do stypendium Prezesa Rady Ministrów

2 E

14

5,12

Mielcarek Patrycja

2 E

15

4,78

Wawrzeła Magdalena

2 E

16

5,20

Kociełowicz Kinga

2 D

17

5,0

Szmigiel Weronika Agata

2 D

18

5,0

Kaźmierczak Klaudia Diana

2 D

19

4,80

Błauciak Katarzyna

2 D

thumb

27 czerwca 2014 roku na uroczystym apelu w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich 66 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią  w szkole uzyskał uczeń klasy IIE ze średnią ocen  5,4 Miłosz Matkowski kandydat do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

Rodzice uczniów wyróżniających się w nauce ze średnią ocen powyżej 4,75 otrzymali listy gratulacyjne.

Rodzicom i opiekunom uczniów szczególnie zaangażowanym w życie szkoły, wspierających nasze akcje podziękowała dyrektor pani Danuta Serafińska .

Wręczone zostały również nagrody wyróżniającym się uczniom w sporcie, kulturze, nauce, wolontariacie. Najlepsi uczniowie zostali nominowani do  stypendium  Starosty Powiatu Zgorzeleckiego .

Po rozdaniu nagród, uczniowie, pod okiem pani Barbary Rutkowskiej przygotowali krótki program artystyczny.

Po części oficjalnej nadszedł czas na spotkania z wychowawcami w klasach.

Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!

21 czerwca grupa uczniów klasy 1 A pod opieką p. M. Łyczkowskiej i K. Prusieckiej wybrała się na jednodniową wycieczkę do Berlina. Naszym głównym celem była wystawa w muzeum Martin-Gropius-Bau, które nasi licealiści odwiedzili już kilkakrotnie. Wystawa DAVID BOWIE to międzynarodowy spektakularny, multimedialny pokaz twórczości znanego i uznanego artysty. Wystawa eksponuje oczywiście muzykę, ale osadza ją w różnorodnych kontekstach: mody, filmu, literatury, sztuk plastycznych i kultury masowej.

mgb14_david_bowie_text_bild

W Berlinie zobaczyliśmy również Reichstag (z zewnątrz), pomnik Solidarności koło niemieckiego parlamentu, Bramę Brandenburską,

IMG_1223

IMG_1212

Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Sony Center i Plac Poczdamski oraz Topografię Terroru.

IMG_1231

Przed wyjazdem z Dworca Wschodniego zrobiliśmy spacer wzdłuż Muru Berlińskiego, który – pokryty grafitu – rozciąga się na długości 1,3 km.

IMG_1235

Fot. Wojtek Buko

 

10513327_4598542977055_5891022738295687716_n

    11 czerwca   w teatrze im. Gerarda  Hauptmanna w Görlitz odbył się przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży w regionie trzech granic,  zorganizowany przez Meetingpoint Music Messiaen.

Nasze liceum zgłosiło na festiwal dwa filmy animowane:  Vincent Van Gogh i W pracowni   szewca  Jakuba,  dwie etiudy filmowe Miejska pętla i Dzień z życia ucznia oraz fotografie z konkursu Zgorzelec – obiektywnie. Detal w architekturze. 

10464230_4598478135434_4300220898412717891_n

10441007_4598539056957_1280313000035150365_n

Dyplom za udział odebrał w imieniu uczniów naszej szkoły Marcin Arcimowicz.

10360900_4598468615196_1120205068147846817_n

10342992_4598481095508_6896848595643633919_n

W ramach festiwalu uczniowie wzięli również udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez panią Alicję  Świrską  oraz  zajęciach plastycznych – brawo dla Oli Baszak, Kasi Kwiateckiej  i Pawła Cwaliny!

10458637_4598483575570_422153074248122161_n

10489815_4598526176635_2357082634452251407_n

„Ma ktoś łeb ” – taki komentarz usłyszeliśmy w trakcie projekcji  filmu animowanego W pracowni szewca Jakuba. Cieszymy się, że nasi uczniowie, mają takie „ŁBY”! 

10407643_4598486375640_9011637711853616285_n

10487236_4598479295463_6999915511571173014_n

Za rok pojawimy się na festiwalu z nowymi filmami☺!

 

AB

 

 

 

images

W roku szkolnym 2013/2014 klasy filmowe I C i II C wzięły udział w projekcie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, którym ma na celu edukację filmową młodych ludzi. Od października do czerwca, raz w miesiącu uczniowie przychodzili do kina Poza Nova na film z wybranego cyklu tematycznego. Przed każdym seansem odbywała się multimedialna projekcja poświęcona filmowi.

Jednogłośnie uczniowie za najlepszy w tegorocznej edycji uznali film Nietykalni z 2001 roku. Fabuła opowiada o sparaliżowanym na skutek wypadku milionerze, który zatrudnia do opieki młodego, mającego problemy z prawem chłopaka z przedmieścia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni bohaterów „nietykalnymi”.

Dzięki projekcjom NHEF, uczniowie poznali ambitne kino, nowe pojęcia filmowe, a także zobaczyli, z jakimi problemami zmagają się młodzi ludzie na świecie.

Nowo poznane filmy można wykorzystać także jako konteksty podczas pisemnej i ustnej matury z języka polskiego.

 

Ewa Czajka, kl. II C

nor_panel_1366545859

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Kołodziejczyka, nauczyciela języka polskiego i przysposobienia obronnego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
Wniósł nieoceniony wkład w rozwój szkół – pracował 29 lat w liceum przy ul. Partyzantów 4, pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Liceum Pedagogicznym  oraz przez kilka lat pracował w Zespole Szkół Zawodowych im Bohaterów II Armii WP.
Przez wiele lat, z wielkim zaangażowaniem walczył o lepszą jakość polskiej szkoły, działając w ZNP. Zasób wiedzy, umiejętności merytoryczne i inspiracyjne pomysły czyniły z Niego mistrza dla swoich uczniów i następców.
Wczoraj pożegnaliśmy Go na cmentarzu miejskim.

Wyrazy współczucia dla najbliższych i wszystkich, którzy Go cenili i kochali.

Cześć jego pamięci!

Danuta Serafińska
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu