Obchody Dnia Patrona szkoły na dobre wpisały się do szkolnego kalendarza.

To swoiste imieniny naszej placówki, obchodzone są bardzo  radośnie. Święto to ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia patronów, przypominać o wartościach przez nich  wyznawanych oraz promować je wśród młodzieży

Święto Patrona połączone jest zawsze  z otrzęsinami pierwszoklasistów.

Tym razem uroczystość przypadła 30 września 2014r.

W murach naszej szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice  oraz zaproszeni goście, zebrali się, by wspólnie uczcić pamięć Braci Śniadeckich, naszych patronów. Uczniowie odpowiedzialni za część artystyczną wprawili nas w niezwykle refleksyjny nastrój. Wspaniale zaprezentowali  Braci Śniadeckich. Program artystyczny przedstawiono w formie poezji śpiewanej oraz filmu pt.” Jędrzej i Jan w jednym stali domu”.

Następnie nadszedł czas na oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Po ślubowaniu i mianowaniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru klasie, która osiągnęła w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen-to od wielu lat tradycja szkoły.

 Każdy z uczniów naszej szkoły z pewnością będzie wspominał ten dzień bardzo pozytywnie.

 

W ramach projektu „Nauka i technologia dla żywności” Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu realizuje innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania z zakresu nauk przyrodniczych.

Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach z biologii, chemii i fizyki oraz będą uczestniczyć w  laboratoryjnych warsztatach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykształcenie umiejętności powiązania wiedzy z różnych przedmiotów, uświadomienie znaczenia nauk przyrodniczych w różnorodnych obszarach życia oraz nabycie umiejętności stosowania i wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce  będą kluczowymi elementami w przygotowania uczniów do radzenia sobie na egzaminie zewnętrznym, a także nauczą ich umiejętnego planowania własnego rozwoju i samokształcenia.

Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania „Nauka i technologia dla żywności” jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne uczniów. Wskazuje szerokie możliwości praktycznego wykorzystywania przedmiotów przyrodniczych. Realizacja programu przyniesie satysfakcję uczniom oraz podniesie poziom ich wiedzy i kluczowych umiejętności.

 

WYBRANE PROJEKTY LICEUM –

ukończone i w trakcie realizacji

 

 I. „Zrozumieć historię – kształtować przyszłość

•        Opracowanie przez polskich i niemieckich historyków materiałów do nauczania historii poświęconych wybranym aspektom stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949.

•        Udział uczniów i świadków historii ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego w warsztatach historycznych.

•        Opracowanie i redakcja polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (nauczyciele Liceum im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu).

II. InterKulturManagement. Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach

W LO im. Braci Śniadeckich została utworzona firma uczniowska o profilu zarządzanie kulturą, w ramach której młodzież podczas systematycznych warsztatów prowadzonych przez fachowców zewnętrznych zdobywa kwalifikacje menadżerskie na rzecz promocji kultury regionu, organizuje koncerty promujące miasto i region w Zgorzelcu i powiecie zgorzeleckim oraz w innych miastach regionu saksońsko-dolnośląskiego pogranicza.

III. „Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia-Dolny Śląsk w latach 1945-1989”

Utworzono tzw. „Laboratoria historyczne” – w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich uczniowie pod opieką nauczycieli historii i naukowców badali historię Zgorzelca w latach 1945-1989. Dzięki mozolnej, ale efektywnej pracy, możliwe było opracowanie książki Dom nad Nysą. Zgorzelec-Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń wydanej w grudniu 2012 r. oraz przygotowanie wystawy objazdowej Miasto i jego obywatele. Görlitz – Zgorzelec 1945 –1989. Wystawa ta po jej otwarciu i prezentacji w Berlinie w listopadzie 2012 r., następnie w Zgorzelcu w grudniu 2012 r. była w Dreźnie i Chemnitz, w parlamencie Europejskim w Brukseli, Szczecinie, Jagniątkowie, Wrocławiu i Warszawie.

IV. Cykliczne projekty od 2008r. ze Stowarzyszeniem byłych więźniów obozów koncentracyjnych w Zgorzelcu oraz Stowarzyszeniem Bildungswerk w Niemczech

Od 2008 r. cykliczne wyjazdy wspólnie z młodzieżą niemiecką do obozu w Oświęcimiu/Brzezince.

2011-2014 – wspólne wyjazdy z młodzieżą niemiecką do obozu w Ravensbrück w Niemczech.

Oficjalny patronat nad POMNIKIEM OFIAR OBOZÓW HITLEROWSKICH na cmentarzu w Zgorzelcu.

 

V. Fundacja Adenauera w Wendgraben k/ Magdeburga Niemcy

 

Od 2011 r. sympozja historyczne w Wendgraben oraz warsztaty historyczne i wykłady z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Razem z uczniami niemieckimi uczniowie liceum zwiedzali Magdeburg i Berlin. We wrześniu 2014 kolejny wyjazd grupy młodzieży

 

VI. Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V.

1. Saksońsko-Polski Dzień Młodzieży w Dreźnie – Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Próba generalna Filharmoników Berlińskich i Drezdeńskich (wyjazd 20 września 2014).

3. Muzyka uczy latać.

4. Koncerty – Stalag VII.

 

VII. Wymiana międzynarodowa młodzieży Gelsenkirchen-Niemcy 

Coroczne wyjazdy i wymiana uczniów (kolejny wyjazd – październik 2014 r.).

 

VIII. Projekt z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu „Dołącz do grona najlepszych”

Opis projektu:

– warsztaty,

– koła zainteresowań,

– zajęcia wyrównawcze,

– zakup pomocy dydaktycznych.

 

IX.   „Fizyka jest ciekawa” 

Opis projektu:

Celem projektu „Fizyka jest ciekawa” jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących . Jego realizację umożliwiło wykorzystanie nowatorskiej formy edukacyjnej. W projekcie tym, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyło ponad 5 tysięcy uczniów z trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Dzięki wspólnej pracy młodzież ma okazję odkryć nowe, przyjazne oblicze fizyki i przekonać się, że fizyka to naprawdę fascynująca przygoda.

W ramach projektu „Fizyka jest ciekawa” nasza szkoła otrzymała zestaw 5 laptopów, drukarkę oraz 20 kompletów pomocy dydaktycznych typu SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka ). Zestawy te mają ułatwić przeprowadzanie doświadczeń z fizyki realizowanych w ramach zajęć szkolnych. Każde urządzenie wykorzystywać można do innego rodzaju badań, przez co lekcje fizyki stają się dla uczniów bardziej atrakcyjne. Wartość otrzymanych pomocy dydaktycznych przekracza 90 000 zł.

IX. Chemia u Śniadeckich

Odbiorcami bezpośrednimi zadania byli uczniowie gimnazjów powiatu zgorzeleckiego, zarówno kandydaci do klasy przyrodniczej naszego liceum, jak uczniowie zainteresowani chemią i chętni do udziału w konkursie dla licealistów „Młody chemik eksperymentuje” na Politechnice Wrocławskiej.

Główne cele projektu:

•        rozwijanie zainteresowania chemią wśród gimnazjalistów i licealistów,

•        zapoznanie z podstawową techniką laboratoryjną,

•        wykonywanie właściwych obliczeń chemicznych,

•        przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

•        projektowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego,

•        przygotowanie do udziału w innych projektach i konkursach,•        przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rozumienia zachodzących procesów w ramach przeprowadzanych eksperymentów, zapisu reakcji chemicznych,

•        podejmowania właściwych samodzielnych decyzji w przyszłości.

 

X.   „Bliżej sztuki”

Opis projektu:

Projekt „Bliżej sztuki” adresowany jest przede wszystkim dla wąskiej grupy uczniów zainteresowanych malarstwem, uzdolnionych plastycznie, chcących poszerzyć swe wiadomości z historii sztuki. Autorski pomysł wyjazdów do Muzeum Narodowego zawiera lekcje muzealne dotyczące m.in. baroku, klasycyzmu, impresjonizmu, ekspresjonizmu, secesji oraz warsztaty z akwareli czy pasteli. Zajęcia prowadzone są przez pracowników muzeum. Uczniowie uczestniczyli w projekcjach trzech filmów w kinie Nowe Horyzonty Wystawa na Ekranie – Manet, Munch, Vermeer, które okazały się doskonałym dopełnieniem niebanalnej edukacji muzealnej.

XI. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt o wieloletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w seansach filmowych i mają możliwość poznać ambitne, niekomercyjne kino, wysłuchać multimedialnych prelekcji oraz podyskutować. Edycja poświęcone są językowi filmu, szerokiej problematyce obyczajowej, społecznej i politycznej (ekstremizmy polityczne, rodzicielstwo młodocianych, problem wykluczenia społecznego, różnorodne dylematy etyczne i moralne).                               

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pozwalają na realizację różnych elementów podstawy programowej. Uzyskały patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty. Popierają je również uznani reżyserzy i aktorzy: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Jerzy Stuhr.

Sprawozdanie z apelu

Dwudziestego szóstego września LO im. Braci Śniadeckich obchodziło Dzień Pamięci Narodowej. Z tej okazji w szkole odbył się uroczysty apel zorganizowany przez klasy 3F oraz 2B z pomocą ich wychowawców – pani Magdaleny Siemaszko i pana Tomasza Mańkowskiego. Za oprawę muzyczno-wokalną odpowiadała pani Barbara Rutkowska.
W scenariuszu zawarte zostały zarówno najistotniejsze informacje z pierwszych dni niemieckiej okupacji, jak i dalszej działalności Polskiego Państwa Podziemnego, a także przebiegu Powstania Warszawskiego. Nasi uczniowie jak zawsze stanęli na wysokości zadania – zarówno recytacje wierszy jak i występy wokalne spotkały się z gromkimi brawami publiczności. Na widowni zasiadali najważniejsi przedstawiciele lokalnych władz, m.in. pan Senator RP Jan Michalski, pan Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec pan Radosław Baranowski, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec pan Piotr Machaj, Prezes Zarządu Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – pan Roman Latosiński, ks. dziekan Maciej Wesołowski , Koordynator Projektów Saksońskiej Agencji Oświatowej pani Kinga Hartmann-Wóycickai kombatant pan Jan Gadalski.
Dla wszystkich  była to cenna lekcja historii przypominająca, że nasza dzisiejsza wolność została okupiona krwią milionów Polaków. Licealny Dzień Pamięci Narodowej był próbą złożenia im hołdu – próbą zakończoną sukcesem. Z pewnością będzie to jedna z najważniejszych tradycji szkoły.


Ze względu na zmianę planu lekcji, zmianie uległy również terminy zajęć Akademii CISCO:

CCNA Discovery sem1 – wtorki 14.20 (pierwsze spotkanie 23.09)

CCNA Discovery sem2 – środy 14.20 (pierwsze spotkanie 24.09)

IT Essensials – bez zmian

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy kolejny sezon szkoleń w ramach Akademii CISCO. Szkolenia dedykowane są uczniom, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje komputerowe oraz rozwijać się w dziedzinie sieci komputerowych. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat potwierdzający zdobycie określonych umiejętności.

W zależności od stopnia zaawansowania uczniowie mogą skorzystać z trzech różnych kursów. Dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z komputerem i Akademią CISCO, przewidziany jest kurs IT Essentials: PC Hardware and Software. Szkolenie pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera i sieci komputerowych.

Uczniowie, którzy mają już większe doświadczenie i ukończyli szkolenie IT Essentials mogą skorzystać z kursu CCNA Discovery sem 1 i 2, który pozwala na uzyskanie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, rozwoju, serwisowania, bezpieczeństwa i utrzymywania sieci komputerowych.

Terminy zajęć:

  • IT Essentials: poniedziałki o 14.20 (pierwsze spotkanie 29.09 – opóźnienie spowodowane wdrażaniem nowej wersji kursu przez Cisco Networking Academy)
  • CCNA Discovery sem1: środy o 14.20 (pierwsze spotkanie 17.09)
  • CCNA Discovery sem2: wtorki o 14.20 (pierwsze spotkanie 16.09)

Więcej na temat Akademii CISCO i oferowanych szkoleń znajdziesz tutaj:klik

cus cegipt cetiopia cindie  cbrazyliacpolska

Zapraszamy na kurs języka hiszpańskiego oraz arabskiego.

Spotkanie w salce na plebanii parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu w  dniu 10.09.2014 r. ( środa) o godz. 15.15.

 

W dniu 08.09.2014 r. roku

Spotkanie rodziców i uczniów

klas I z Dyrektorem

w auli  godz. 16:30 – 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami            

Godz. 17.00 – 17.30

Rada Rodziców 17.30 czytelnia

( po 1 przedstawicielu rodziców z każdej klasy)

 

Klasa I „a” –  mgr Małgorzata Pasławska- gabinet nr 79

Klasa I „b” – mgr Kazimierz Walotka– gabinet nr 86

Klasa I „c” – mgr Beata Stypczyńska – gabinet nr 55

Klasa I „d” – mgr Aneta Błaszkiewicz– gabinet nr 59

Klasa I „e” – mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska – gabinet nr 46

 

Klasa II „a” –  mgr Karolina Prusiecka- gabinet nr 73

Klasa II „b” – mgr Magdalena Siemaszko– gabinet nr 45

Klasa II „c” – mgr Bogdan Szymański – gabinet nr 71

Klasa II „d” – mgr Anna Oleksyn – gabinet nr 75

Klasa II „e” – mgr Sylwia Wojciechowska – gabinet nr 72

 

Klasa III „a” –  mgr Paweł Pilczuk- gabinet nr 48/49

Klasa III „b” – mgr Rafał Pozauć– gabinet nr 69

Klasa III „c” – mgr Beata Łężny – gabinet nr 53

Klasa III „d” – mgr Renata Rak – gabinet nr 88

Klasa III „e” – mgr Dorota Chitruń – gabinet nr 67

Klasa III „f” – mgr Tomasz Mańkowski– gabinet nr 52

 

 

 

 

 

001Stypendysci

Każdego roku Starosta Zgorzelecki przyznaje stypendia uczniom i absolwentom, którzy odnieśli sukcesy w nauce, konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych.

30 sierpnia 2014 r. stypendia wręczali: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, wicestarosta Mariusz Tureniec, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bogusława Witkowska, oraz gość szczególny – Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz,

Tegoroczna liczba wyróżnionych to aż 123 uczniów ze szkół Ponadgimnazjalnych, w tym 60 to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych stypendystów! Gratulujemy!

 

Lista wyróżnionych:

L.p.

Imię i nazwisko ucznia L.O. im. B. Śniadeckich

16

Doroszkiewicz Filip3 E

1

Dąbrowska Klaudia 

17

Krzyszkowski Ernest3 E

2

Wisny Kamila 

18

Matkowski Miłosz3 E

3

Helik Barbara

19

Mielcarek Patrycja3 E

4

Chaladyn Anna

20

Kociełowicz Kinga3 D

5

Ferens Kornelia

21

Szmigiel Weronika3 D

6

Hnitecki Filip

22

Kaźmierczak Klaudia3 D

7

Kobylińska Adrianna

23

Lipko Michał3 C

8

Korneluk Anna

24

Olejarz Aleksandra3 C

9

Sajewicz Nikola

25

Walkowiak Kamila3 C

10

Wójcicki Norbert

26

Błauciak Dominika3 C

11

Chamer Łukasz3 E

27

Duda Magdalena2 C

12

Brodniak Paulina

28

Giża Mariusz3 C

13

Rudzki Kacper3 F

29

Urbaniak Justyna3 C

14

Sroka Patrycja3 F

30

Zgadzaj Karolina3 B

15

Bałaga Agata3 E

31

Czuchaj Aleksandra3 B

 

32

Wiśniewska Kasjana3 B

47

Winnicka Agata2 C

33

Woda Magdalena3 A

48

Śmigiel Paulina2 B

34

Sumliński Łukasz3 A

49

Brodniak Michał3 E

35

Kołodko Izabela3 A

50

Orzoł Jarosław

36

Lickindorf Damian2 E

51

Iwaniak Magdalena3 D

37

Andryjiszyn Sandra2 E

52

Bekacz Ewa3 A

38

Zalewski Patryk2 E

53

Biedak Beniamin2 A

39

Kubala Rafał2 E

54

Beczek Oskar2 A

40

Ostrycharz Hubert2 E

55

Zatylny Kewin2 A

41

Biernacki Karol2 D

56

Kosiorek Piotr2 C

42

Czechmanowska Dominika    2 D

57

Basałygo Paweł

43

Podbielska Julia2 D

58

Wrzesińska Karolina2 D

44

Tchorowska Ewa2 D

59

Ilczyna Maria

45

Kopaczyńska Natalia2 D

60

Winiarski Wojciech3 F

46

Leśniak Magdalena 2 D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCF20140901_00000

12279_370174006471594_5789351454448544437_n

1 września – tradycyjnie – o godz. 9 w sali gimnastycznej rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu dyrektor szkoły pani Danuta Serafińska przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, pracowników, rodziców oraz absolwentów, którzy – jak co roku – odwiedzili naszą szkołę. Szczególnie ciepło pani dyrektor zwróciłą się do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w liceum. Mamy nadzieję, że szybko odnajdą swoje miejsce w nowych murach.

Wszystkim uczniom i pracownikom życzymy udanego roku szkolnego – wiary we własne możliwości, optymizmu i sukcesów.

10436154_370174549804873_1851565783477233325_n

10636254_370173976471597_172967566265367082_n

10665281_370174296471565_4536786062926179122_n

10670023_370174196471575_8918112264402178820_n

Zdjęcia: Damian Lickindorf