Herb szkoły

Konsultacje dla uczniów klas I i II

Od 1 czerwca uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez uczących nauczycieli. Formy konsultacji ustala nauczyciel z zainteresowanym uczniem.

W związku z kontynuowaniem bieżącej nauki online w poszczególnych klasach oraz ograniczoną ilością gabinetów, chętni uczniowie zgłaszają się bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu i ustalają z nim termin i godzinę konsultacji.

Nauczyciel przekazuje ustalenia dyrektorowi szkoły.

W szczególności do korzystania z konsultacji zachęcamy osoby zagrożone oceną niedostateczną i te, u których wystąpiły problemy techniczne w czasie realizacji zdalnego nauczania.