Herb szkoły

Lektura obowiązkowa – Maturzysto to musisz wiedzieć przed egzaminem

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Na egzamin należy przybyć punktualnie o godz. 8:15 (w przypadku egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00) i 13:15 (w przypadku egzaminów rozpoczynających się o godzinie 14:00).
 • W celu zachowania wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii, uczniowie wchodzą do budynku szkoły 2 wejściami bocznymi, analogicznie opuszczają szkołę tymi samymi wejściami.

08.06.2020 r. język polski (poziom podstawowy)

09.06.2020 r. matematyka (poziom podstawowy)

UCZNIOWIE Z KLAS 3A, 3C, 3D, 3E PISZĄ EGZAMIN NA SALI GIMNASTYCZNEJ I DLATEGO WCHODZĄ WEJŚCIEM OD SALI GIMNASTYCZNEJ

10-OSOBOWA GRUPA UCZNIÓW Z WYDŁUŻONYM CZASEM PISZE EGZAMIN NA SALI LUSTRZANEJ I RÓWNIEŻ WCHODZI WEJŚCIEM OD SALI GIMNASTYCZNEJ

UCZNIOWIE Z KLASY 3B ORAZ ABSOLWENCI PISZĄ EGZAMIN W AULI, WCHODZĄ WEJŚCIEM TYLNYM OD PODWÓRKA SZKOLNEGO

UCZNIOWIE Z KLASY 3F PISZĄ EGZAMIN W SALI 48, RÓWNIEŻ WCHODZĄ WEJŚCIEM TYLNYM OD PODWÓRKA SZKOLNEGO

3 UCZNIÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z KOMPUTERA NA MATURZE PISZĄ EGZAMIN W SALI 60, WCHODZĄ WEJŚCIEM TYLNYM OD PODWÓRKA SZKOLNEGO

08.06.2020 r. język polski (poziom rozszerzony)

UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA POZIOMIE ROZSZERZONYM PISZĄ NA SALI GIMNASTYCZNEJ, WCHODZĄ WEJŚCIEM OD SALI GIMNASTYCZNEJ

2 UCZNIÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z KOMPUTERA NA MATURZE PISZĄ EGZAMIN W SALI 60, WCHODZĄ WEJŚCIEM TYLNYM OD PODWÓRKA SZKOLNEGO

 • Uczniowie przed wejściem do szkoły będą mieć mierzoną temperaturę,
 • Na teren szkoły nie mogą wejść żadne osoby towarzyszące Zdającemu.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Zdający z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 • Czekając na wejście do szkoły Zdający mają obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos.
 • Zdającym NIE WOLNO gromadzić się na terenie szkoły i wewnątrz budynku.
 • Zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo:
 1. kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie oraz kiedy Zdający deklaruję chęć skorzystania ze słownika (przed jego użyciem musi zdezynfekować ręce)
 2. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną,
 3. wychodzi do toalety.
 • Zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w każdym innym punkcie na terenie szkoły, gdzie płyny do dezynfekcji są ustawione.
 • Egzaminy maturalne są przeprowadzane w salach z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy Zdającymi oraz między Zdającymi a członkami zespołu nadzorującego.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, pomocy dydaktycznych, zeszytów, plecaków.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Zdający zgłasza się na egzamin z: dowodem osobistym, długopisami z czarnym wkładem i przyborami dopuszczonymi na danym przedmiocie oraz małą butelką wody.
 • W czasie wpuszczania do sali egzaminacyjnej przedstawiciel Zespołu Nadzorującego ma prawo poprosić Zdającego w celu identyfikacji – o chwilowe zdjęcie maseczki. Zdający ma obowiązek uchylić maseczkę w celu identyfikacji (przy zachowaniu odległości 1,5 m).
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sali.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dla Maturzystów przygotowaną przez OKE we Wrocławiu.

prawa i obowiązki maturzystów