Herb szkoły

Nauka zdalna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych poprzez wprowadzenie zdalnego nauczania.

E-lekcje odbywać się będą na platformie Office-365/MS TEAMS.

Przypominamy, że zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji klas.