Herb szkoły

Optyka fizyka, czyli jak fizyk postrzega świat

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez popularyzację nauki i zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania jest szczególnie ważnym elementem systemu edukacji młodzieży szkół średnich. Dlatego Politechnika Wrocławska z sukcesem od kilku lat realizuje projekt współpracy ze szkołami średnimi w tym min. z Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Projekt jest odpowiedzią na wymagania wynikające z nowych wyzwań.

Rozbudzanie zainteresowania oraz rozwijanie teoretycznych i praktycznych kompetencji, to główne cele jakie towarzyszyły naszym licealistom podczas wizyty na Politechnice Wrocławskiej. W dniu 23 maja uczniowie z klas o profilu matematyczno – fizycznym wzięli udział w kolejnych zajęciach organizowanych przez Politechnikę, lecz tym razem, po długim czasie zajęcia te odbyły się w trybie stacjonarnym. Zajęcia zaczęły się od wykładu z pokazem. Tym razem tematem była optyka. Po wykładzie uczniowie zostali podzieleni na grupy i na stanowiskach laboratoryjnych mogli samodzielnie (choć pod okiem prowadzących z politechniki) obserwować zjawiska fizyczne i poznawać opisujące je prawa.

Autorski programu PWr „Współpraca ze szkołami średnimi”, to nie tylko popularyzowanie nauki, lecz także upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa. Głodni wiedzy i pełni zapału oczekujemy na kolejną edycje i współpracę z Politechniką Wrocławską.

RODO