Herb szkoły

Szkolny konkurs z języka niemieckiego

Chcąc docenić Wasze dodatkowe zaangażowanie i motywację do własnego rozwoju oraz jednocześnie popularyzując naukę języka obcego, zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z języka niemieckiego.

Tematem konkursu jest opowiadanie pod tytułem:,, So ein Pechtag!”/ ,,So ein Glu”ckstag!”

Szkolny konkurs odbędzie się w terminie dwutygodniowym: 27.09 – 11.10.2021 i będzie miał charakter dłuższej formy pisemnej (opowiadania), którą chętni uczniowie będą wykonywać w ramach samokształcenia.

Oceniane będą: oryginalność historii, leksyka, struktury gramatyczne, poprawność forma opowiadania (wstęp: czas, miejsce, bohaterowie; rozwinięcie: treść, reakcje, emocje, atmosfera, dialogi spójne z tekstem; zakończenie spójne z tekstem).

Długość opowiadania powinna liczyć nie mniej niż 350 i nie więcej niż 450 słów.

Uczniowie zgłaszają swoje nazwiska do nauczycieli uczących do 4.10.2021, a prace składają w terminie do 11.10.2021.

Jury wyłoni zwycięzców i ogłosi wyniki na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły, a najciekawsze opowiadania zostaną wywieszone obok. Najlepsza praca zostanie opublikowana na stronie szkoły (po uzyskaniu zgody zainteresowanych).

Przewidziane są również upominki dla laureatów I, II i III miejsca oraz satysfakcja z ciężko wykonanej pracy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

REGULAMIN KONKURSU