Herb szkoły

Konferencja „Europejskie narracje II wojny światowej”

Dnia 24 września 2021 roku na terenie Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura odbyła się konferencja „Europejskie narracje II wojny światowej. Obozy jenieckie jako miejsca pamięci w świetle dzisiejszych kontrowersji interpretacyjnych II wojny światowej”.

Centrum znajduje się na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIIIA. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni dyplomaci różnych państw oraz naukowcy z wielu uniwersytetów. Na konferencję udali się również uczniowie naszej szkoły reprezentujący profil humanistyczny, z klasy 1C: Anna Aftyka i Jagoda Szwabo oraz z klasy 2C: Amelia Traczyk, Andrzej Mostowik, Igor Zawadzki i Franek Kałas.

Program konferencji był bardzo bogaty, słuchaliśmy m.in. Pani Kingi Hartmann, Prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura, która zwracała uwagę na rolę pamięci i ludzkiej odpowiedzialności. Następnie rozpoczęła się dyskusja panelowa dotycząca obozów jenieckich II wojny i europejskiej pamięci o nich. Ważną postacią, wielokrotnie przywoływaną, był Olivier Messiaen, jeniec obozu, światowej sławy kompozytor i pianista. Podczas konferencji nie mogło więc zabraknąć akcentów muzycznych, belgijski zespół zagrał specjalnie przygotowaną kompozycję „Stalag VIII A”. Utwór był bardzo sugestywny, pozwolił poczuć grozę wojny i obozu. Na koniec konferencji można było wysłuchać też słynnej kompozycji Oliviera Messiaena „Kwartet na koniec czasu”.

Istotnym punktem konferencji było uroczyste podziękowanie przez Generalnego Konsula RFN we Wrocławiu Pani Kindze Hartmann, która angażuje się w budowanie porozumienia polsko-niemieckiego. Po przerwie dr Cezary Buśko wygłosił wykład o odkryciach archeologicznych na terenie obozu. Prowadzący opowiadał z zapałem i zarażał swoją pasją. Opisał on dokładnie części obozu, zastosowania poszczególnych budynków oraz rodzaj badań archeologicznych. Szczególnie interesujący był dla mnie temat składu narodowościowego Armii Czerwonej, jej podejście do jeńców wojennych i polityka dehumanizacji jeńców.

Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu i poznawać historię ważnych miejsc naszego regionu.

Tekst: Franek Kałas, klasa II C

RODO