Herb szkoły

Polska jakiej nie znacie – Szkolny Konkurs Dziedzictwa Narodowwgo

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
Jan Paweł II

 

Szkolny Konkurs Dziedzictwa Narodowego odbył się  14 .03. 2019 r w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Ogólnoszkolne wydarzenie skierowane było do uczniów klas pierwszych i drugich, pod hasłem Polska to Nasz Wspólny Dom Ojczysty. Celami konkursu była popularyzacja wiedzy dotyczącej różnorodności kulturowej naszej Ojczyzny oraz wspólna edukacyjna zabawa i współzawodnictwo oparte na przyjaźni i wzajemnym szacunku, a dodatkowo pogłębienie integracji zespołu klasowego.

Uczestnicy konkursu od stycznia mieli za zadanie przygotować kilkunastominutowy spektakl słowno–muzyczny wylosowanego regionu Polski, a w gabinetach lekcyjnych mieli zaprezentować dorobek materialny i niematerialny dziedzictwa kulturowego będącego miniaturką wylosowanego regionu.

Uczniowie i wspierający ich wychowawcy z wielkim zapałem przystąpili do rywalizacji w stylu fair play. Na szczególną uwagę zasługuje fakt dużego zaangażowania również rodziców, którzy nie tylko szyli stroje, ale także wspierali merytorycznie, technicznie i kulinarnie uczniów.  Pewnie dlatego poziom odbywającego się pierwszy raz konkursu był tak wysoki. Wspaniała prezentacja baśni, legend, ciekawostek o regionach Polski, a wszystko ładnie zamknięte w klamrach historycznych, poparte dużą dawką dobrego humoru. Kreatywność uczniów oraz dbałość o szczegóły, zwłaszcza w doborze strojów, scenografii i kulinariów wzbudziła podziw publiczności. Tego dnia rywalizację klas obserwował Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, który dodatkowo życzliwie wszystkim uczniom kibicował. Uczniowie na ten konkurs w wielu przypadkach sami pisali scenariusze, obsadzali w rolach swoich wychowawców, wiedzieli bowiem, że kultura jest tożsama z tradycją historyczną, jak i tradycją żywą kształtowaną współcześnie.

Jury tego dnia reprezentowane było zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów klas III. Oceniane w  pierwszej kolejności były przedstawienia klas na sali gimnastycznej, a następnie przenieśliśmy się do gabinetów klasowych, gdzie uczniowie prezentowali ciekawostki regionalne, instalacje zabytków architektonicznych, prezentacje multimedialne, stanowiska folklorystyczne, a także sztukę kulinarną. Uczniowie członków jury witali tradycyjnie po polsku, chlebem i solą, uśmiechem, śpiewem i tańcem.

Podziękowaniem dla Licealistów za wysiłek związany z przygotowaniami do Szkolnego Konkursu Dziedzictwa Narodowego był koncert kwartetu w rytmie flamenco zorganizowanego przez Łódzkie Biuro Koncertowe Wirtuoz oraz wspólnie zatańczony taniec zwycięzców, popularnie nazywany belgijką, tańczony w parach ustawionych w kole.

Jury po trwających długo debatach i nie ukrywajmy sporach, ostatecznie wyłoniło zwycięzców:

I miejsce klasa 2A
II miejsce klasa 2F
III miejsce klasa 2E
III miejsce klasa 2B

Informujemy, że jury skorzystało z możliwości przyznania dodatkowych nagród w postaci złotych biletów, którymi uhonorowała  klasy 2C, 1A , 1B oraz 1E.

Mamy nadzieję, że tegoroczny sukces konkursu spowoduje, iż na stałe zagości on w kalendarzu wydarzeń i uroczystości naszego Liceum.

 

 

01

02

03

04

06

Przechwytywanie

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

62

64

65

66

63

67

61

 

RODO