Herb szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 3E Igor Radecki został stypendystą Prezesa Rady Ministrów w kategorii uczniów 3 letniego Liceum, natomiast Michał Lisicki z klasy III B w kategorii 4 letniego Liceum. Nominacji na te zaszczytne tytuły dokonała Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu doceniając nie tylko wysokie wyniki nominowanych, ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach, które odnieśli w roku szkolnym 2020/2021.