Herb szkoły

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Z tej okazji instytucje kultury przygotowały wydarzenia i inicjatywy rocznicowe.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. 

Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń organizowanych z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja:

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja Zamek Królewski w Warszawie przygotował szereg wydarzeń edukacyjnych, m.in. wykłady on-line, film, a także wystawę pt. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Eskpozycja przybliża nie tylko samą Konstytucję, ale także tych, którzy uczestniczyli w jej tworzeniu i byli jej świadkami. Wystawa będzie czynna od 1 maja do 8 sierpnia 2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało wydarzenia w formie on-line, tj. wykłady, seminarium oraz warsztaty. Ponadto na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie zostanie wyeksponowana kopia Konstytucji 3 maja z 1791 r., która została wypożyczona z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowało zajęcia on-line zatytułowane „Co się wydarzyło 3 maja 1791 roku?”. Zajęcia odbędą się 3 maja w godz. 11:00-12:00. Udział w spotkaniu online jest bezpłatny.

Zachęcamy również do odwiedzenia specjalnej strony przygotowanej w związku z 230. rocznicą Konstytucji 3 Maja.