Herb szkoły

24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest polskim świętem państwowym. Został ustanowiony z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r. Jest obchodzony 24 marca – w rocznicę śmierci ośmioosobowej rodziny Ulmów z Markowej, rozstrzelanej przez niemieckich żandarmów.

Jak wynika z zapisu ustawy z 6 marca 2018 r. dzień ten został ustanowiony „w hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”.

Pomoc udzielana Żydom przez polskich obywateli na terenie okupowanej przez Niemcy Polski miała charakter zarówno indywidualny, jak i instytucjonalny i polegała m.in. na doraźnym lub długotrwałym ukrywaniu, organizowaniu kryjówek, ucieczek z gett, dostarczaniu fałszywych dokumentów, pieniędzy, żywności czy leków.

W upamiętnienie Polaków ratujących Żydów włączyły się liczne instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez Ministra, które przygotowały szereg wydarzeń. Ze względu na pandemię zdecydowana większość odbywa się w przestrzeni wirtualnej.

Muzeum Getta Warszawskiego:

18:00 – 21:00 | „Irena – ingen ängel” – publikacja szwedzkiego spektaklu (z polskimi napisami) o Irenie Sendlerowej (transmisjawww.youtube.com/watch?v=Aw_dYfJrMuY)

Film „Niezwykła historia dwóch odważnych kobiet” – wspomnienia p. Janiny Rożeckiej https://www.youtube.com/watch?v=xTiUV0tidAs&t=163s&ab_channel=MuzeumGettaWarszawskiego

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego:

Wykład o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej (online)

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej:

Wizyta kierownictwa Muzeum w miejscach upamiętniających Polaków ratujących Żydów w Ostrowi Mazowieckiej i okolicy (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatora).