Herb szkoły

Bliskie spotkania z historią

10 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy IF i ID wzięli udział w warsztatach historycznych poświęconych tematyce byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu. Zajęcia odbywały się w Europejskim Centrum Pamięć Edukacja Kultura – Stalag VIII A w Zgorzelcu- Koźlicach w ramach realizacji projektu  MAŁE TRANSGRANICZNE OJCZYZNY, współfinansowanego ze środków Euroregionu Nysa.

W trakcie warsztatów młodzież opracowywała w grupach poszczególne zagadnienia związane między innymi  z powstaniem i lokalizacją obozu, strukturą narodowościową jeńców, warunkami życia obozowego.  Następnie, podczas wędrówki po terenie byłego obozu jenieckiego,  każda z grup prezentowała wyniki swojej pracy.  Było to niezwykłe doświadczenie, które uzmysłowiło uczniom, co w okresie II wojny światowej znajdowało w tym  miejscu, ciągle mało znanym przez mieszkańców Zgorzelca.

 

Image00012

Image00016

Image00022

Image00025

Image00030

Image00045

Image00048

Image00052

Image00059

Image00069