Herb szkoły

Chemia może być ciekawa

Uczniowie klasy II D w dniu 17.12.2018 r. po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. Pierwsze zajęcia w ramach projektu Współpracy Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi odbyły się 26.11.2018 r. Uczniowie w trakcie inauguracyjnych zajęć z zapałem wykonali szereg badań chemicznych dotyczących: równowagi w roztworach elektrolitu, pH roztworu, reakcje utleniania i redukcji wobec wskaźnika.

Uczestnicy projektu na kolejnych zajęciach zmagali się z cyklem przemian chemicznych na przykładzie miedzi – trzeba było odzyskać jak najwięcej pierwiastka, który otrzymali do doświadczenia. Następne warsztaty laboratoryjne odbędą się 14.01.2019 r. i będą polegały na miareczkowaniu alkacymetrycznym mocnego i słabego kwasu za pomocą roztworu wodorotlenku w obecności wskaźnika.

Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonym laboratorium, przystosowanym do pracy studentów chemii i są prowadzone przez pracowników naukowych uczelni. Zajęcia trwają cztery godziny lekcyjne co pozwala na samodzielne przeprowadzenie eksperymentów chemicznych w oparciu o instrukcję, omówienie wykonanego doświadczenia i na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięcie odpowiednich wniosków oraz sporządzenie sprawozdania.

Takie zajęcia pozwalają na skupieniu się uczniów na problemie chemicznym i jego zagłębieniu, co nie jest możliwe w trakcie 45 minutowej lekcji w szkole.

 

20181217_112134

20181217_113855

20181217_114144

20181217_122701

20181217_131131

 

image1

image3

image4

 

RODO