Herb szkoły

Ciekawostki matematyczne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza do udzialu w dwóch realizowanych projektach.

Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka zorganizowany przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

To już dwudziesta druga edycja konkursu przedmiotowego, którego początkowe dwa etapy będą się całkowicie rozgrywać w Internecie – łącznie pięć tur po dziesięć zadań. Kompletne rozwiązania zadań wylosowanych w trzecim etapie trzeba będzie wysłać pocztą lub w postaci plików w formacie pdf ze strony Konkursu. Uczestnicy otrzymają informację zwrotną o ewentualnych błędach popełnionych w przesłanych rozwiązaniach. Półfinały odbędą się w szkołach lub na wydziale MiNI, rozgrywane są przy użyciu systemu informatycznego Konkursu ale pod nadzorem.

Finał odbędzie się w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Szczegóły zawarte są w poradniku Jak grać i WYGRAĆ oraz w Regulaminie.

Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa oraz patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie będzie ciekawym przeżyciem i przyniesie Wam pożytek, nie mówiąc już o możliwych do zdobycia nagrodach.

Matematyczny Internetowy Samouczek dla Uczniów

Czym jest Matematyczny Internetowy Samouczek ?

W ramach projektu powstaje baza złożona z dużej ilości testowych zadań matematycznych zaopatrzonych we wskazówki jak zadanie należy poprawnie rozwiązać i podzielonych na 6 działów, każdy podzielony na 10 grup tematycznych. Zakres tematyczny zadań odpowiadać będzie materiałowi omawianemu w liceum.

Do każdego zadania podane będą 4 warianty odpowiedzi, z których co najmniej jedna powinna być poprawna. Zadania są o zróżnicowanym poziomie trudności co umożliwi pracę z samouczkiem zarówno uczniom o niewielkich umiejętnościach matematycznych, jak i uczniom uzdolnionym matematycznie, którzy chcieliby rozwijać swoje zdolności.

Każdy z działów będzie kolejno udostępniany użytkownikom na okres 21 dni. W tym czasie uczeń po wykonaniu testu wstępnego, na rozwiązanie którego będzie miał 24 godziny, będzie miał możliwość samodzielnego rozwiązywania testów z danego działu. Ich poziom będzie zależał od wyników ostatnio wykonywanego testu. Podczas ich wykonywania będzie można skorzystać ze wskazówek. Na zakończenie uczeń ma ponownie 24 godziny na wykonanie testu końcowego. Liczby punktów uzyskanych podczas testów końcowych z poszczególnych działów zaliczają się do łącznego rankingu. Dziesięciu Uczestników, znajdujących się w danej edycji najwyżej w końcowym rankingu, otrzyma promocję do półfinału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, organizowanego przez Politechnikę Warszawską, pod warunkiem uzyskania co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów.