Herb szkoły

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć zmarłym!

Dnia 7 marca odbył się w naszej szkole apel upamiętniający Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość przygotowali uczniowie z klas I C i IV AC pod kierunkiem wychowawczyń Beaty Łężny i Eweliny Mielewczyk. Oprawę muzyczną zapewnił uczeń z klasy III C Radek Szałas.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Byli patriotami, którzy poświęcili swe życie dla ojczyzny. Przez wiele lat zakłamywano ich historię, wypaczano cel, o który walczyli, a także starano się wymazać ich z pamięci narodu. Dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Nasza młodzież, poprzez pamięć i szacunek dla przodków, wyraziła postawę patriotyczną wobec historii Żołnierzy Wyklętych.

RODO