Herb szkoły

Cześć i chwała Bohaterom!

Kiedy zakończyła się II wojna światowa, Oni nadal walczyli z czerwoną zarazą o wolną Polskę. Nie uczestniczyli w paradach zwycięstwa. Nie przypinano Im do piersi orderów i odznaczeń. Nazywano Ich “wyklętymi”, “bandytami”.

Pamiętajmy o tych, którzy cierpieli za nas. Jesteśmy Im to winni. Żołnierzom niezłomnym.

Cześć i chwała Bohaterom!


1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

Oni też strzelali do okupanta z Moskwy. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych