Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY

PROGRAM

16.00 ? 16.30 – oprowadzanie po szkole

16.30 ? 17.00 – spotkanie gimnazjalistów
z przyszłymi wychowawcami
i nauczycielami przedmiotów
rozszerzonych:

Ia ? akademicka (przedmioty rozszerzone:
matematyka i informatyka) – gab. 49

Ib ? administracyjno-prawna (przedmioty
rozszerzone: język obcy, wiedza
o społeczeństwie, geografia i historia
regionalna) ? gab. 52

Ic ? akademicka (przedmioty rozszerzone:
język polski, język obcy i historia)
? gab. 53

Id ? biologiczno-chemiczna (przedmioty
rozszerzone: biologia, chemia
i matematyka) ? gab. 84

Ie ? matematyczno-fizyczna (przedmioty
rozszerzone: matematyka i fizyka)
? gab. 67

If ? lingwistyczna (przedmioty rozszerzone:
języki obce i geografia) ? gab. 77

17.00 – 17.30 ? spotkanie z dyrekcją
i pedagogiem szkoły w czytelni

17.00 ? 18.00 ? ?Śniadeccy Team? ?
– spotkanie uczniów LO
z gimnazjalistami w auli szkolnej