Herb szkoły

ERASMUS + Edukacja Szkolna

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich otrzymało Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna w ramach akcji 1 programu Erasmus +.

Z wielką radością przyjęliśmy informację o otrzymaniu przez naszą szkołę Akredytacji Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 oraz przyznanym dofinansowaniu organizacjom akredytowanym, które złożyły wnioski o budżet w ramach AKCJI 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością uczniów i nauczycieli w ramach w programu Erasmus. W ramach złożonego wniosku zaplanowaliśmy działania w zakresie szkolenia nauczycieli oraz podniesienia jakości nauczania języków obcych wśród uczniów. Jesteśmy przekonani, że zmotywowana i wyszkolona kadra będzie w jeszcze atrakcyjniejszy sposób przekazywać wiedzę i umiejętności uczniom. Program Erasmus+ daje ogromne możliwości rozwoju zarówno nauczycielom jak i młodzieży. Wierzymy, że nasz przykład zaciekawi uczniów, otworzy ich na świat, a może w przyszłości zainspiruje do udziału w programach Erasmus skierowanych do uczniów.