Herb szkoły

ERASMUS + “Nauczyciel jako trener, mentor, coach” Mobilność kadry edukacji szkolnej (2022 – 2026)

W dniach 25.02.2023 – 04.02.2023 ośmioosobowa grupa nauczycielek z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu brała udział w międzynarodowym szkoleniu w Hiszpanii w ramach realizacji projektu ERASMUS + MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ pt. “Nauczyciel jako trener, mentor, coach”.
Szkolenia w ramach mobilności zostały zaplanowane i zrealizowane zgodnie z założeniami projektu ERASMUS + oraz aktualnymi potrzebami Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Podstawowe cele:

  1. Podniesienie jakości kształcenia języków obcych uczniów i nauczycieli.
  2. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
  3. Zwiększenie znaczenia szkoły w środowisku lokalnym.
  4. Usprawnienie działania zespołów do spraw projektów unijnych.
  5. Podniesienie kompetencji społecznych i językowych uczniów poprzez udział w zajęciach dydaktycznych realizowanych w czasie mobilności zagranicznej.

Program tygodniowych warsztatów szkoleniowych obejmował zagadnienia związane ze współczesnymi rolami nauczyciela jako trenera, mentora, coacha. Pogłębiał wiedzę metodyczną i psychologiczną dotyczącą modelu dynamicznej nauki, stawianych sobie celów i ich właściwości, podejmowanych strategii, struktury informacji zwrotnej, typów osobowości, odczuwanych emocji. W programie znalazły się też zadania dotyczące wykorzystywania i podwyższania własnych kompetencji językowych, wykorzystywania w komunikacji zarówno języka angielskiego jak i hiszpańskiego. Ważnym punktem projektu było rozszerzenie wiedzy na temat tradycji i wielokulturowości dawnej i współczesnej Hiszpanii.
Udział pierwszej grupy przedstawicielek Rady Pedagogicznej z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w szkoleniach ERASMUS + przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, stanowi otwarcie na innowacyjne metody nauczania, wpłynie na promowanie placówki w środowisku lokalnym i europejskim oraz zainspiruje innych do podejmowania podobnych przedsięwzięć.

RODO