Herb szkoły

Informacje dla Rodziców

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania, informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych przedmiotów uczniowie otrzymują na bieżąco od swoich nauczycieli.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać lub sprawdzić te oceny, prosimy kontaktować się z wychowawcą lub bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu.