Herb szkoły

Konkursu na plakat ?Stop dopalaczom?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił Konkurs na  plakat pod tytułem ,,Stop dopalaczom??. Konkurs ten jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie oryginału pracy konkursowej i jej wersji elektronicznej wraz z wypełnionymi załącznikami do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgorzelcu w terminie do dnia 27.05.2016r.

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami/ nr1-karta zgłoszeniowa, nr2-oświadczenie przedstawiciela ustawowego,nr3-oświadczenie uczestnika, nr4-własność intelektualna i prawa autorskie/

Regulamin konkursu